Provided by: kde-l10n-sv_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

    kmag - Skärmförstoringsglas

SYNOPSIS

    kmag [Allmänna KDE-väljare] [Allmänna Qt™-väljare]

BESKRIVNING

    kmag, också känt som KMagnifier, är ett skärmförstoringsglas. Du kan
    använda KMagnifier för att förstora en del av skärmen precis som du
    skulle använda ett förstoringsglas för att förstora finstilt text i en
    tidning eller ett fotografi. Programmet är användbart för många olika
    personer, från forskare, grafiker och webbkonstruktörer till personer
    med nedsatt syn.

SE OCKSå

    Mer detaljerad användardokumentation är tillgänglig med help:/kmag
    (skriv antingen in webbadressen i Konqueror, eller kör khelpcenter
    help:/kmag).

    Det finns också ytterligare information tillgänglig på hemsidan för
    KDE:s handikappstödsprojekt: http://accessibility.kde.org/.

UPPHOVSMäN

    KMagnifier är skrivet av Olaf Schmidt <ojschmidt@kde.org>, Sarang
    Lakare    <sarang@users.sf.net>   och    Michael    Forster
    <forster@fmi.uni-passau.de>

AUTHOR

    Lauri Watts.