Provided by: kde-l10n-sv_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

    kmplot - Matematisk funktionsritare

SYNOPSIS

    kmplot [fil] [Allmänna KDE-väljare] [Allmänna Qt™-väljare]

BESKRIVNING

    KmPlot är en matematisk funktionsritare för KDE-skrivbordet. Den har en
    kraftfull inbyggd tolk. Du kan rita upp olika funktioner på samma gång
    och kombinera dem för att bygga nya funktioner.

    KmPlot  stöder  funktioner med argument och funktioner i polära
    koordinater. Flera rutnätslägen är möjliga. Diagram kan skrivas ut med
    hög noggrannhet och riktig skalning.

    KmPlot tillhandahåller också vissa numeriska och visuella funktioner
    som att fylla i och beräkna arean mellan kurvan och första axeln, hitta
    maximum- och minimumvärden, ändra funktionsargument dynamiskt och rita
    upp derivator och integralfunktioner.

    KmPlot är en del av KDE:s utbildningsmodul.

VäLJARE

    fil  Fil att öppna

SE OCKSå

    Mer detaljerad användardokumentation är tillgänglig med help:/kmplot
    (skriv antingen in webbadressen i Konqueror, eller kör khelpcenter
    help:/kmplot).

    Det finns också ytterligare information tillgänglig på webbsidan för
    KDE:s utbildningsprojekt: http://edu.kde.org/kmplot/.

UPPHOVSMäN

    KmPlot är skrivet av Klaus-Dieter Möller<kdmoeller@foni.net>, Matthias
    Messmer <bmlmessmer@web.de> och Fredrik Edemar <f_edemar@linux.se>

AUTHOR

    Ben Burton.