Provided by: kde-l10n-sv_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

    kross - KDE-program för att köra kross-skript.

SYNOPSIS

    kross [--help] [Allmänna väljare] [Qt-väljare] [KDE-väljare] [fil ...]

BESKRIVNING

    kross kör kross-skript skrivna i KDE:s Javascript, Python, Ruby, Java
    och Falcon.

ALLMäNNA VäLJARE

    --author
       Visa information om upphovsman.

    --help Visa hjälp om väljare.

    --help-all
       Visa alla väljare.

    --help-kde
       Visa KDE-specifika väljare.

    --help-qt
       Visa Qt-specifika väljare.

    --license
       Visa licensinformation.

    -v--version
       Visa versionsinformation

PROGRAMVäLJARE

    fil... Filerna med skripten att köra.

ANVäNDNING

    kross   fil  kör  skriptet  i  fil  efter  att  ha  laddat
    tolkinsticksprogrammet för skriptets språk (detekterat av filnamnets
    suffix).

    För att tolka andra språk än KDE:s Javascript, måste kdebindings vara
    installerat.

SE OCKSå

    kdeoptions(7), qtoptions(7), python(1), ruby(1), kjs(1),  java(1),
    falcon(1)

    Titta på http://kross.dipe.org/solution.html för mer information och
    handledningar.

FEL

    Det  finns  troligen  en  massa  fel.  Använd  bugs.kde.org:
    http://bugs.kde.org för att rapportera dem.

AUTHOR

    Sebastian Sauer <mail@dipe.org>.

                 2008-10-22             KROSS(1)