Provided by: kde-l10n-sv_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

    makekdewidgets - Bygger insticksprogram för Qt grafiska komponenter
    från en ini-liknande beskrivningsfil.

SYNOPSIS

    makekdewidgets [Qt™-väljare] [KDE-väljare] fil

BESKRIVNING

    makekdewidgets  bygger  insticksprogram  för  Qt™  grafiska
    komponenter från en ini-liknande beskrivningsfil.

VäLJARE

    Argument:

    fil  Indatafil

    Väljare:

    -o <fil>
       Utdatafil

    -n <insticksprogramnamn>
       Namn på klass av insticksprogram att skapa [WidgetsPlugin]

    -g <grupp>
       Förvalt gruppnamn för grafiska komponenter att visa i Designer
       [Custom]

    -p <punktavbildningskatalog>
       Bädda in bilder från en källkatalog

    Allmänna väljare:

    --help Visa hjälp om väljare

    --help-qt
       Visa Qt&#8482;-specifika väljare

    --help-kde
       Visa KDE-specifika väljare

    --help-all
       Visa alla väljare

    --author
       Visa information om upphovsman

    -v, --version
       Visa versionsinformation

    --license
       Visa licensinformation

    KDE-väljare:

    --caption <titel>
       Använd "titel" som namn i namnlisten

    --icon <ikon>
       Använd "ikon" som programmets ikon

    --miniicon <ikon>
       Använd "ikon" som programmets ikon

    --config <filnamn>
       Använd alternativ inställningsfil

    --dcopserver <server>
       Använd DCOP-servern som anges av ’server’

    --nocrashhandler
       Inaktivera kraschhantering för att få minnesdumpar

    --waitforwm
       Väntar på en WM_NET-kompatibel fönsterhanterare

    --style <stil>
       Ställer in stilen för programmets grafiska gränssnitt

    --geometry <geometri>
       Ställer in klientgeometrin för den grafiska huvudkomponenten. Se
       man X för argumentformatet

    Qt&#8482;-väljare:

    --display <skärmnamn>
       Använd skärmen "skärmnamn" på X-servern

    --session <sessions-id>
       Återställ programmet för givet "sessionsid"

    --cmap Gör att programmet installerar en privat färgavbildning på en
       8-bitarsskärm

    --ncols <antal>
       Begränsar antal färger som används  i  färgkuben  på  en
       8-bitarsskärm,  om  programmet  använder färgspecifikationen
       QApplication::ManyColor

    --nograb
       Talar om för Qt&#8482; att aldrig låsa musen eller tangentbordet

    --sync Byter till synkront läge för felsökning

    --fn, --font <teckensnitt>
       Definierar programmets teckensnitt

    --bg, --background <färg>
       Ställer in förvald bakgrundsfärg och en programpalett (ljusa och
       mörka nyanser beräknas)

    --fg, --foreground <färg>
       Ställer in förvald förgrundsfärg

    --btn, --button <färg>
       Ställer in förvald knappfärg

    --name <namn>
       Ställer in programmets namn

    --title <titel>
       Ställer in programmets titel (rubrik)

    --visual TrueColor
       Tvingar programmet att använda TrueColor på en 8-bitarsskärm

    --inputstyle <inmatningsstil>
       Väljer inmatningsstilen XIM (X-inmatningsmetod). Möjliga värden
       är onthespot, overthespot, offthespot och root

    --im <XIM-server>
       Ställer in XIM-server

    --noxim
       Inaktivera XIM

    --reverse
       Spegelvänder hela layouten av grafiska komponenter

SE OCKSå

    http://developer.kde.org
       Webbplatsen KDE:s utvecklingshörna

FEL

    Använd bugs.kde.org: http://bugs.kde.org för att rapportera fel, skicka
    inte e-post direkt till upphovsmännen.

AUTHOR

    Ian Reinhart Geiser <geiseri@kde.org>.

                                      ()