Provided by: kde-l10n-sv_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

    qtdoc - Öppna en QT-hjälpsida i Konqueror

SYNOPSIS

    qtdoc [klassnamn]

BESKRIVNING

    qtdoc öppnar en QT-hjälpsida i Konqueror. Om klassnamn anges, öppnas
    hjälpsidan för klassen. Annars öppnas QT:s huvudhjälpsida. klassnamn är
    skiftlägeskänsligt.

    Verktyget är en del av KDE:s programvaruutvecklingsmiljö.

MILJö

    QTDIR Katalogen  där  QT är installerat. Huvudhjälpsidan för QT
       förväntas finnas i $QTDIR/doc/html/.

EXEMPEL

    För att visa hjälp för klassen QString:

       qtdoc QString

SE OCKSå

    kdedoc(1), assistant(1)

UPPHOVSMäN

    Den här manualsidan är framtagen av Ben Burton<bab@debian.org>

AUTHOR

    Ben Burton.

                8:e april, 2003            QTDOC(1)