Provided by: kde-l10n-sv_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

    split2po - Skapa en PO-fil från två DocBook XML-filer

SYNOPSIS

    split2po {original-XMLversatt-XML}

BESKRIVNING

    split2po är ett kommandoradsverktyg som tar två givna DocBook XML-filer
    och skapar en gettext meddelandefil (PO-fil)  som  representerar
    ändringarna  mellan  dem.  Den resulterade PO-filen skickas till
    standardutmatningen.

    versatt-XML måste vara resultatet av att översätta original-XML till
    ett annat språk. Det är den här översättningen som den resulterande
    PO-filen representerar.

    Verktyget är en del av KDE:s programvaruutvecklingsmiljö.

SE OCKSå

    po2xml(1), swappo(1), transxx(1), xml2pot(1)

UPPHOVSMäN

    PO-XML verktygen är skriva av Stephan Kulow <coolo@kde.org>

    Den här manualsidan är framtagen av Ben Burton<bab@debian.org>

AUTHOR

    Ben Burton.

                7:e april, 2003          SPLIT2PO(1)