Provided by: kde-l10n-sv_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

    swappo - byt fälten med originaltest och översatt text i en PO-fil

SYNOPSIS

    swappo [filnamn.po]

BESKRIVNING

    swappo läser den givna PO-filen och byter fälten med originaltext och
    översatt text för alla meddelanden. Resultatet är en ny PO-fil som
    översätter i motsatt riktning. Om PO-filen till exempel översätter från
    engelska till franska, kommer den nya PO-filen att översätta från
    franska till engelska.

    Den nya PO-filen skrivs till standardutmatningen. Den gamla PO-filen
    förblir orörd.

    Verktyget är en del av KDE:s programvaruutvecklingsmiljö.

SE OCKSå

    po2xml(1), split2po(1), transxx(1), xml2pot(1)

UPPHOVSMäN

    PO-XML verktygen är skriva av Stephan Kulow <coolo@kde.org>

    Den här manualsidan är framtagen av Ben Burton<bab@debian.org>

AUTHOR

    Ben Burton.

                7:e april, 2003           SWAPPO(1)