Provided by: kde-l10n-sv_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

    xml2pot - Skapar en PO-mallfil från en DocBook XML-fil.

SYNOPSIS

    xml2pot [original-XML]

BESKRIVNING

    xml2pot  är  ett  kommandoradsverktyg  som  skapar  en  gettext
    meddelandemallfil från DocBook XML-filen  original-XML.  Mallfilen
    skickas till standardutmatningen.

    Den  resulterande  mallfilen kan användas för att skapa gettext
    meddelandefiler (PO-filer) för en mängd språk. Dessa kan därefter
    användas tillsammans med po2xml(1) för att översätta original-XML filen
    till dessa andra språk.

    Verktyget är en del av KDE:s programvaruutvecklingsmiljö.

SE OCKSå

    po2xml(1), split2po(1), swappo(1), transxx(1)

UPPHOVSMäN

    PO-XML verktygen är skriva av Stephan Kulow <coolo@kde.org>

    Den här manualsidan är framtagen av Ben Burton<bab@debian.org>

AUTHOR

    Ben Burton.

                7:e april, 2003           XML2POT(1)