Provided by: kde-l10n-sv_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

    kpat - Ett mycket vanebildande kortspel för KDE.

SYNOPSIS

    kpat [Qt-väljare...] [KDE-väljare...]

BESKRIVNING

    KPatience är en samling med flera välkända patienser, som går från de
    välkända Klondike och Kungen, till  mindra  välkända  spel  som
    Farfarsklockan och Mod3. Sammantaget finns det 13 varianter som du kan
    fördriva tiden med.

VäLJARE

    Det här programmet följer den vanliga syntaxen för kommandoraden som
    används av GNU-program, med långa väljare som börjar med två streck
    (‘--’). En sammanfattning av väljarna som stöds av kpat finns nedan.

  Allmänna väljare
    --author
       Visa information om upphovsman

    --help Visa hjälp om väljare

    --help-qt
       Visa Qt-specifika väljare

    --help-kde
       Visa KDE-specifika väljare

    --help-all
       Visa alla väljare

    --license
       Visa licensinformation

    -v, --version
       Visa versionsinformation och avsluta.

  Qt-väljare
    --display skrmnamn
       Använd X-serverns skärm skrmnamn.

    --session sessions-id
       Återställ programmet med angivet sessions-id.

    --cmap Gör att programmet installerar en privat färgkarta på en
       8-bitarsskärm.

    --ncols antal
       Begränsar  antalet  färger  som begärs i färgkuben på en
       8-bitarsskärm, om programmet använder färgangivelse  enligt
       QApplication::ManyColor.

    --nograb
       anger att Qt aldrig ska ta över musen eller tangentbordet.

    --dograb
       att köra inne i en avlusare kan ge upphov till en underförstådd
       väljare -nograb, använd -dograb för att överskrida den.

    --sync byter till synkront läge för avlusning.

    --fn, --font teckensnitt
       definierar programmets teckensnitt.

    --bg, --background frg
       anger den förvalda bakgrundsfärgen och en programpalett (ljusa
       och mörka nyanser beräknas).

    --fg,--foreground frg
       anger den förvalda förgrundsfärgen.

    --btn, --button frg
       anger den förvalda knappfärgen.

    --name namn
       anger programmets namn.

    --title titel
       anger programmets titel (rubrik).

    --visual TrueColor
       tvingar programmet att använda TrueColor på en 8-bitarsskärm.

    --inputstyle
       väljer XIM (X Inmatningsmetod) inmatningsstil. Möjliga värden är
       onthespot, overthespot, offthespot och root.

    --im XIM-server
       ange XIM-server.

    --noxim
       stäng av XIM.

  KDE-väljare
    --caption titel
       Använd titel som namn i namnlisten.

    --icon ikon
       Använd ikon som programmets ikon.

    --miniicon ikon
       Använd ikon som ikon i namnlisten.

    --dcopserver server
       Använd DCOP-servern som anges av server.

    --nocrashhandler
       Stäng av kraschhanteraren, för att få minnesdumpar.

    --waitforwm
       Väntar på en WM_NET-kompatibel fönsterhanterare.

    --style stil
       ställer in stilen för programmets grafiska gränssnitt.

    --geometry geometry
       anger placering och storlek för programmets huvudfönster.

SE OCKSå

    KPatience   beskrivs   i   detalj   i   Handbok   KPatience
    ($KDEDIRshare/doc/HTML/sv/kpat/index.docbook eller skriv in help://kpat
    i Konqueror).

    http://www.kde.org/: http://www.kde.org/

UPPHOVSMäN

    KPatience  är  gjort  av:  Paul  Olav  TveteMario  Weilguni
    <mweilguni@kde.org>Matthias Ettrich  <ettrich@kde.org>Rodolfo Borges
    <barrett@labma.ufrj.br>Peter H. Ruegg  <kpat@incense.org>Michael Koch
    <koch@kde.org>Marcus   Meissner    <mm@caldera.de>Shlomi   Fish
    <shlomif@vipe.technion.ac.il>Stephan Kulow <coolo@kde.org>

                                    KPAT(6)