Provided by: kde-l10n-sv_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

       kdeoptions  -  Gemensamma  kommandoradsväljare  för alla program som är
       baserade på KDE-biblioteken

SYNOPSIS

       KDE-program [Allmänna KDE-väljare]

VäLJARE

       Följande väljare gäller alla KDE-program:

       --caption titel
              Använd caption som titel i namnlisten.

       --icon ikon
              Använd ikon som programmets ikon.

       --config filnamn
              Använd alternativ inställning filnamn

       --nocrashhandler
              Inaktivera kraschhantering, för att skapa minnesdumpar.

       --waitforwm
              Väntar på en WM_NET-kompatibel fönsterhanterare.

       --style stil
              Ställer in stilen för programmets grafiska gränssnitt.

       --geometry geometri
              Ställer in geometrin för klientens grafiska huvudkomponent.

SE OCKSå

       qtoptions(7)

UPPHOVSMäN

       Manualsidan skriven av Lauri Watts  <lauri@kde.org>

AUTHOR

       Lauri Watts.