Provided by: kde-l10n-sv_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

    qtoptions - Gemensamma kommandoradsväljare för alla program som är
    baserade på QT-verktygslådan

SYNOPSIS

    QT-program [Allmänna QT-väljare]

VäLJARE

    Följande väljare gäller alla program som använder QT:

    --display skrmnamn
       Använd X-serverskärmen skrmnamn.

    --session sessions-id
       Återställ programmet för givet sessions-id.

    --cmap Gör att programmet installerar en privat färgkarta på en
       8-bitarsskärm.

    --ncols antal
       Begränsar antal färger som tilldelas i färgkuben för en 8-bitars
       skärm,  om   programmet   använder   färgspecifikationen
       QApplication::ManyColor.

    --nograb
       Talar  om  för  Qt™  att  aldrig  låsa musen eller
       tangentbordet.

    --dograb
       Att köra med en avlusare kan orsaka en implicit --nograb. Använd
       --dograb för att överskrida det.

    --sync Byter till synkront läge för avlusning.

    --fn,--font teckensnitt
       Definierar programmets teckensnitt.

    --bg,--background frg
       Ställer in förvald bakgrundsfärg och en programpalett (ljusa och
       mörka nyanser beräknas).

    --fg,--foreground frg
       Ställer in förvald förgrundsfärg

    --btn,--button frg
       Ställer in förvald knappfärg.

    --name namn
       Ställer in programmets namn.

    --title titel
       Ställer in programmets titel (rubrik).

    --visual TrueColor
       Tvingar programmet att använda TrueColor med en 8-bitars skärm.

    --inputstyle inmatningsstil
       Ställer  in XIM (X-inmatningsmetod) inmatningsstil. Möjliga
       värden är onthespot, overthespot, offthespot och root.

    --im XIM-server
       Ange XIM-server.

    --noxim
       Inaktivera XIM

    --reverse
       spegelvänder hela utläggningen av grafiska komponenter

    --stylesheet fil.qss
       använder Qt-stilmallen för programmets grafiska komponenter

SE OCKSå

    kdeoptions(7)

UPPHOVSMäN

    Manualsidan skriven av Lauri Watts <lauri@kde.org>

AUTHOR

    Lauri Watts.