Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-1.1_all bug

İSİM

       bzgrep   -  bir  düzenli  ifade  için  belirtilen  bzip2  sıkıştırılmış
       dosyalarında grep ile arama yapar
       bzegrep  -  bir  düzenli  ifade  için  belirtilen  bzip2  sıkıştırılmış
       dosyalarında egrep ile arama yapar
       bzfgrep  -  bir  düzenli  ifade  için  belirtilen  bzip2  sıkıştırılmış
       dosyalarında fgrep ile arama yapar

KULLANIM

       bzgrep  [ grep_seenekleri ]   [ -e ] ifade dosya ...
       bzegrep [ egrep_seenekleri ]  [ -e ] ifade dosya ...
       bzfgrep [ fgrep_seenekleri ]  [ -e ] ifade dosya ...

AÇIKLAMA

       bzgrep, bzip2 ile sıkıştırılmış dosyalar üzerinde grep çalıştırmak için
       kullanılır.   grep   için  geçerli  olan  bütün  seçenekler  burada  da
       geçerlidir. Şayet dosya ismi belirtilmemişse, standart  girdi,  gerekli
       ise  açıldıktan sonra grep'e gönderilir. Eğer dosya ismi verilmişse, bu
       dosyalar gerekli ise açılır ve grep'e gönderilir.

       Şayet bzgrep, bzegrep veya bzfgrep şeklinde çağrılır ise,  grep  yerine
       egrep  veya  fgrep  kullanılır. Eğer GREP ortam değişkeni ayarlanmışsa,
       bzgrep bu değişkeni grep çağrısı olarak kullanır. Örneğin:

       sh için:  GREP=fgrep  bzgrep ifade dosyalar
       csh için: (setenv GREP fgrep; bzgrep ifade dosyalar)

YAZAN

       Charles    Levert    <charles    (at)    comm.polymtl.ca>    tarafından
       yazılmıştır.Debian  GNU/Linux  için  bzip2'ye Philippe Troin <phil (at)
       fifi.org> tarafından uyarlanmıştır.

İLGİLİ BELGELER

       bzdiff(1), bzmore(1), bzmore(1), bzip2(1), grep(1), grep(1), grep(1).

ÇEVİREN

       Yalçın Kolukısa <yalcin (at) belgeler.org>, Mart 2004

                                                                     bzgrep(1)