Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-1.1_all bug

İSİM

       cryptdir - bir dizindeki bütün dosyaları şifreler
       decryptdir - bir dizindeki bütün dosyaları deşifre eder

KULLANIM

       cryptdir   [ dizin ]
       decryptdir [ dizin ]

GİRİŞ

       cryptdir  geçerli  dizindeki  bütün  dosyaları  (ya  da  argüman olarak
       verilen bir dizindeki bütün dosyaları) şifreler. Eğer komut  decryptdir
       olarak  kullanılırsa  bu  sefer  bütün  dosyalar  deşifre  edilir (aynı
       yazılım, farklı isim).

AÇIKLAMA

       Şifreleme esnasında, güvenlik  sebebi  ile  parola  iki  kere  girilir.
       İstemediğiniz bir parola ile dosyaları şifrelemek talihsizlik olurdu.

       Deşifre  ederken,  bunun  aksine,  parola sadece bir kez girilir. Şayet
       yanlış parola girilirse, bir zarar gelmez.

       Şifreli dosyalar .crypt uzantısına sahip olurlar. Bu, dosyaların ikinci
       kez  şifrelenmelerini  engeller.  Deşifre  esnasında bu uzantı silinir.
       Böylece şifreli bir dizine başka dosyaları çekinmeden ekleyebilir ve bu
       dizinde  cryptdir  komutunu  önceden  şifreli  dosyaları  dert  etmeden
       çalıştırabilirsiniz.

HATALAR

       Bu kılavuz sayfası komutun programından daha uzun.

İLGİLİ BELGELER

       "Exploring  Expect:  A  Tcl-Based  Toolkit  for Automating  Interactive
       Programs", Don Libes, O'Reilly  and  Associates, January 1995.

YAZAN

       Don  Libes  (National Institute of Standards and Technology) tarafından
       yazılmıştır.

ÇEVİREN

       Emin İslam Tatlı <eminislam (at) web.de>, Nisan 2004

                                  1 Ocak 1993                      cryptdir(1)