Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-1.1_all bug

İSİM

    diff3 - üç dosya arasındaki farkları bulur

KULLANIM

    diff3 [seenekler] benimki eskisi seninki

AÇIKLAMA

    diff3 komutu üç dosyayı karşılaştırır ve aralarındaki farklılıkları
    çıktı olarak verir.

    Karşılıştırılacak dosyalar benimki, eskisi, seninki olarak verilir. Bu
    üç dosya isminden, en fazla bir tanesinin adı, - olabilir. Bu -
    işareti, diff3'e, bu dosya için standart girdiden okuma yapmasını
    söyler.

  Seçenekler
    Aşağıda, GNU diff3'ün kabul ettiği bütün seçeneklerin bir özetini
    bulacaksınız. Tek harfli seçenekler  aynı  komut  satırında  (bu
    seçeneklerin yanında argüman olmadıkça) yan yana bulunabilirler.

    -a
    --text Bütün dosyaları metin dosyası olmasalar bile metin dosyası
       olarak kabul eder ve satır satır karşılaştırır.

    -A   seninki dosyasının eskisi dosyasına göre bütün farklılıklarını
       benimki dosyasına ekler.  Değişiklikleri köşeli ayraç içine
       alır.

    -B   -A seçeneğinin eski davranışı. Değişiklik olmayanları gösterir.

    -e
    -ed  eskisi ile seninki arasındaki bütün farklılıkları benimkine
       ekleyen bir ed betiği oluşturur.

    -E   -e seçeneğine benzer. Sadece birinci ve üçüncü dosya arasındaki
       diğerini  ezen değişikliklerdeki köşeli ayraçlarlı satırlar
       yoktur. -e seçeneği ile, diğerini ezen değişiklikler şöyle
       görünür:

       <<<<<<< benimki
       benimkinden satırlar
       =======
       seninkinden satırlar
       >>>>>>> seninki

    -i   Sistem V uyumu için, ed betiğinin sonunda w ve q komutlarını
       üretir. Bu  seçenek  -AeExX3  seçeneklerinden  birisi  ile
       birleştirilmeli, ancak -m seçeneği ile birleştirilmemelidir.

    -L etiket
    --label=etiket
       -A, -E ve -X seçenekleri ile çıktılanan köşeli ayraçlar için
       etiket etiketi kullanılır. Bu seçenek, her bir girdi dosyası
       için bir kez olmak üzere, toplam üç kere kullanılabilir.
       Öntanımlı etiketler, girdi dosyalarının adıdır. Bu sayede diff3
       -L X -L Y -L Z -m A B C komutu, diff3 -m A B C gibi sonuç verir.
       Sadece çıktı A, B ,C dosyaları yerine X, Y, Z dosyalarından
       geliyormuş gibi görünür.

    -m
    --merge
       Düzenleme  betiğini,  birinci dosyaya uygular ve sonuçları
       standart çıktıya gönderir. Çıktıyı diff3'den ed'e borulamaktan
       farklı olarak bu seçenek boş satırlar ve ikili dosyalar için
       bile çalışır. Şayet düzenleme betiği seçeneği belirtilmemişse,
       -A seçeneği verilmiş kabul edilir.

    --show-all
       Bir diğerini ezen değişiklileri köşeli ayraç içine alarak
       eskisinden seninkine  katıştırılmamış  bütün  değişiklikleri
       benimki ile birleştirir.

    --show-overlap
       Birinci   ve  üçüncü  dosyadaki  bir  diğerini  ezen
       değişiklikleri içeren köşeli  ayraçlı  satırlar  hariç  -e
       seçeneğine benzer.

    -T
    --initial-tab
       Normal biçimli bir satırdan önce iki boşluk terine bir sekme
       çıktılar. Böylece, satır içindeki sekme hizalamasının normal
       görünmesini sağlanır.

    -v
    --version
       Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

    -x
    --overlap-only
       Sadece bir diğerini ezen değişiklikleri çıktılaması dışında -e
       seçeneğine benzer.

    -X   Sadece bir diğerini ezen değişiklikleri çıktılaması dışında -E
       seçeneğine benzer. Diğer bir deyişle, -x gibidir, ama tek fark
       köşeli ayraçların -E deki gibi değişik olmasıdır.

    -3
    --easy-only
       Bir diğerini ezmeyen değişiklikleri çıktılaması dışında -e
       seçeneğine benzer.

İLGİLİ BELGELER

    cmp(1), comm(1), diff(1), ed(1), patch(1), sdiff(1).

ÇIKIŞ DURUMU

    Çıkış durumu olarak 0, diff3'ün başarılı olduğu anlamına gelir. 1 bazı
    uyuşmazlıklar var demektir. 2 ise gerçekten bir sorun olduğu anlamına
    gelir.

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Kasım 2003