Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-1.1_all bug

İSİM

       ptx - dosya içeriğini karılmış olarak basar

KULLANIM

       ptx [seenek] ... [girdi] ... (-G olmaksızın)
       ptx -G [seenek] ... [girdi [kt]} ...

AÇIKLAMA

       girdi  dosyalarındaki  sözcüklerin söz gelişlerini de içererek karılmış
       halde basar.

       Uzun  seçeneklerde  zorunlu  olan  argümanlar  kısa   seçeneklerde   de
       zorunludur.

       -A, --auto-reference
              Satırbaşlarına özdevinimli üretilmiş başvurular koyar.

       -G, --traditional
              System V'deki ptx gibi davranır.

       -F, --flag-truncation=dizge
              Satırları  kesmesi  gerektiğinde  satırı  kestiği yeri dizge ile
              belirtir.

       -M, --macro-name=dizge
              TeX formatında çıktı oluştururken `xx'  yerine  dizge  makrosunu
              kullanır.

       -O, --format=roff
              Çıktıyı roff yönergeleri olarak oluşturur.

       -R, --right-side-refs
              -A   seçeneğinde   oluşturulan  başvuruları  satırbaşına  değil,
              satırsonuna koyar, -w seçeneğinde sayılmazlar. (-A  ile  beraber
              kullanımı anlamlı bir seçenek)

       -S, --sentence-regexp=dzifd
              Satır sonları veya cümle sonları için düzenli ifade.

       -T, --format=tex
              Çıktıyı TeX yönergeleri olarak oluşturur.

       -W, --word-regexp=dzifd
              Anahtar sözcükleri belirlemek için dzifd kullanılır.

       -b, --break-file=dosya
              Sözcük sonlarını dosyadaki karakterlere bakarak belirler.

       -f, --ignore-case
              Büyük/küçük harf ayrımı yapmaz.

       -g, --gap-size=say
              Çıktının sütunları arasındaki boşluk genişliği say olur.

       -i, --ignore-file=dosya
              Girdi üzerinde çalışırken yoksayılacak sözcükleri dosyadan okur.

       -o, --only-file=dosya
              Girdi üzerinde çalışırken dikkate alınacak  sözcükleri  dosyadan
              okur.

       -r, --references
              Her satırın ilk alanını başvuru olarak kullanır.

       -t, --typeset-mode
              - gerçeklenmedi -

       -w, --width=say
              Çıktıdaki sütun saysı (başvuru hariç).

       --help Yardım iletisini görüntüler ve çıkar.

       --version
              Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

       dosya  belirtilmediğinde veya - olduğunda standart girdi okunur. `-F /'
       öntanımlıdır.

YAZAN

       F. Pinard tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

       Lütfen, böcekleri ve hataları  <bug-coreutils  (at)  gnu.org>  adresine
       bildirin.

TELİF HAKKI

       Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
       Bu    bir    özgür    yazılımdır;    GNU    Genel    Kamu    Lisansının
       <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>   koşullarına   bağlı    kalarak
       kopyalarını  yeniden  dağıtabilirsiniz.  Yasaların  izin verdiği ölçüde
       hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA
       UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

       ptx  komutu  ile  ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur.
       Şayet info ve ptx yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde mevcutsa,
       aşağıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.

              info coreutils ptx

ÇEVİREN

       Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasım 2006