Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-1.1_all bug

İSİM

       sha384sum - SHA384 ileti özetini hesaplar ve sınar

KULLANIM

       sha384sum [seenek]  [dosya] ...

AÇIKLAMA

       SHA384  (384  bitlik)  sağlama toplamını çıktı olarak verir veya sınar.
       dosya verilmezse ya da '-' olarak tanımlanırsa, standart girdiyi  okur.

       -b, --binary
              Dosyaları ikilik kipte okur.

       -c, --check
              SHA384 toplamlarını dosyadan okur ve bunları sınar.

       -t, --text
              Dosyaları metin kipinde okur (öntanımlıdır).

       Aşağıdaki    iki   seçenek   sadece   sağlama   toplamlarını   sınarken
       yararlıdırlar:

       --status
              Herhangi bir çıktı vermez, durum kodu başarılı olarak görünür.

       -w, --warn
              Olması gerektiği gibi biçimlenmemiş sağlama toplamı satırlarıyla
              ilgili uyarı verir.

       --help Bu yardımı gösterir ve çıkar.

       --version
              Sürüm bilgisini gösterir ve çıkar.

       Toplamlar  FIPS-180-2'de açıklandığı gibi hesaplanır. Sınama esnasında,
       girdi dosyası bu komutun daha önceki çıktısı olmalıdır. Öntanımlı kipte
       bir  sağlama  toplamlı  satır,  türü  gösteren karakter (ikilik için *,
       metin için ' ') ve her dosyanın adı çıktı olarak  verilir.

YAZAN

       Ulrich Drepper, Scott Miller ve David Madore tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

       Lütfen, böcekleri ve hataları  <bug-coreutils  (at)  gnu.org>  adresine
       bildirin.

TELİF HAKKI

       Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
       Bu    bir    özgür    yazılımdır;    GNU    Genel    Kamu    Lisansının
       <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>   koşullarına   bağlı    kalarak
       kopyalarını  yeniden  dağıtabilirsiniz.  Yasaların  izin verdiği ölçüde
       hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA
       UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

       sha384sum  komutu  ile  ilgili  kapsamlı  bir  kılavuz  Texinfo  olarak
       mevcuttur. Şayet info  ve  sha384sum  yazılımları  düzgün  bir  şekilde
       sisteminizde    mevcutsa,    aşağıdaki    komut    ile    bu   kılavuzu
       görüntüleyebilirsiniz.

              info coreutils sha384sum

ÇEVİREN

       Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasım 2006