Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-1.1_all bug

İSİM

    kill - bir sürece sinyal gönderir

KULLANIM

    #include <sys/types.h>
    #include <signal.h>

    int kill (pid_t pid, int sig);

AÇIKLAMA

    kill sistem çağrısı bir sürece veya bir süreç grubuna bir sinyal
    göndermekte kullanılabilir.

    pid pozitif olduğunda, pid sürecine sig sinyali gönderilir.

    pid sıfırsa, o anki sürecin süreç grubundaki her sürece sig sinyali
    gönderilir.

    pid -1 ise, 1 numaralı süreç (init) haricindeki her sürece sig sinyali
    gönderilir (Aşağıda bahsedilen durum dışında).

    pid -1'den küçükse, -pid süreç grubundaki her sürece sig sinyali
    gönderilir.

    sig sıfırsa, sinyal gönderilmez, bunun yerine hata denetimi yapılır.

DÖNÜŞ DEĞERİ

    Başarı durumunda sıfır döner. Hata oluşursa -1 döner ve hata errno
    değişkenine atanır.

HATALAR

    EINVAL Geçersiz bir sinyal belirtilmiş.

    ESRCH Süreç kimliği (pid) ya da süreç grubu mevcut değil. Burada bir
       süreç zombi olabilir, bir süreç sonlandırma almış ancak henüz
       wait()lenmiş olabilir.

    EPERM Süreç, alıcı süreçlere sinyal göndermek için yeterli izinlere
       sahip değil. Bir sürecin sinyal göndermek için yeterli izinlere
       sahip olması için ya onun root yetkilerine sahip olması ya da
       gönderici sürecin gerçek ya da etkin kullanıcı kimliğinin alıcı
       sürecin gerçek ya da kayıtlı kullanıcı kimliği ile aynı olması
       gerekir. SIGCONT durumunda, gönderici ve alıcı sürecin aynı
       oturumun üyesi olması yeterlidir.

NOTLAR

    1 numaralı görev olan init sürecine bir sinyal yakalayıcıya sahip
    olmadığı için bir sinyal göndermek mümkün değildir. Bu, kazaen sistemin
    çökertilmemesini garanti etmek için böyle yapılmıştır.

    POSIX 1003.1-2001, o anki sürecin sinyal gönderebildiği tüm süreçlere
    (bazı  oluşum  tanımlı  sistem  süreçleri  hariç) sig sinyalinin
    kill(-1,sig) ile gönderilmesini gerektirir. Linux bir sürecin kendi
    kendini  sinyalleyebilmesini  mümkün  kılar ancak, Linux üzerinde
    kill(-1,sig) çağrısı sürecin kendisini sinyallemez.

LINUX TARİHÇESİ

    Farklı çekirdek sürümleriyle, Linux, başka bir sürece sinyal gönderecek
    yetkisiz bir sürece gereken izinler için farklı kurallar getirmiştir.
    1.0 dan 1.2.2'ye kadar sürümlü çekirdeklerde, göndericinin etkin
    kullanıcı kimliği alıcınınkiyle ya da göndericinin gerçek kullanıcı
    kimliği alıcınınkiyle eşleşmeliydi. 1.2.3 den 1.3.77'ye kadar sürümlü
    çekirdeklerde, göndericinin etkin kullanıcı kimliği alıcının gerçek ya
    da etkin kullanıcı kimliği ile eşleşmeliydi. 1.3.78 sürümünden itibaren
    çekirdek sürümlerinde POSIX 1003.1-2001 uyumlu kurallar geçerlidir.

UYUMLULUK

    SVr4, SVID, POSIX.1, X/OPEN, BSD 4.3, POSIX 1003.1-2001

İLGİLİ BELGELER

    exit(2), exit(3), signal(2), signal(7).

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasım 2003