Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-1.1_all bug

İSİM

    /etc/init.d/autofs - Özdevinimli dosya sistemi bağlama betiği

KULLANIM

    /etc/init.d/autofs start | stop | reload | status

AÇIKLAMA

    autofs,  Linux  sisteminde çalışan automount(8) artalan sürecinin
    işleyişini kontrol eder. autofs, genellikle, start parametresi ile,
    sistem açılışı esnasında işletilir ve sistem kapanışı sırasında stop
    parametresi ile durdurulur. autofs betiği, sistem yöneticisi tarafından
    komut  satırından  da  yönetilebilir.  Sistem  yöneticisi, betiği
    başlatabilir, durdurabilir veya yeniden yükleyebilir.

İŞLEYİŞİ

    autofs,  sistemdeki  bağlantı  noktalarını  bulabilmek   için
    /etc/auto.master ayar dosyasına başvurur (bakınız: auto.master(5)).
    Buradaki her bir bağlantı noktası için, kendilerine tahsis edilmiş
    parametreler  ile  birlikte,  bir automount(8) süreci başlatılır.
    automount  tarafından  başlatılmış  aktif  bağlantı  noktalarını,
    /etc/init.d/autofs  status  komutu ile kontrol edebilirsiniz. Bir
    auto.master ayar dosyası işletildikten sonra, autofs betiği, aynı
    isimli bir NIS eşlemi arayacaktır. Şayet böyle bir eşlem var ise, bu
    eşlem auto.master eşleminin kullandığı yöntemle işletilecektir.  NIS
    eşlemi en son işletilecektir.

    /etc/init.d/autofs reload, o anki auto.master eşlemini çalışan artalan
    süreçlerine göre kontrol edecektir.  Girişleri  değişen  artalan
    süreçlerini öldürecek ve yeni veya değişmiş girdiler için artalan
    süreçlerini tekrar başlatacaktır.

    Şayet bir eşlem değiştirilmişse, değişiklik derhal uygulanır. Şayet
    auto.master  eşlemi  değiştirilmişse, autofs betiği değişiklikleri
    etkinleştirmek için tekrar çalıştırılmalıdır.

    /etc/init.d/autofs  status, geçerli ayarları ve çalışan automount
    artalan süreçlerinin bir listesini görüntüleyecektir.

İLGİLİ BELGELER

    automount(8), autofs(5), auto.master(5).

YAZAN

    Bu kılavuz, Christoph  Lameter  <chris (at) waterf.org> tarafından
    Debian GNU/Linux sistemi için yazılmıştır. H. Peter Anvin <hpa (at)
    transmeta.com> tarafından düzenlenmiştir.

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Aralık 2003

                 9 Eylül 1997            autofs(8)