Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-1.1_all bug

İSİM

    badblocks - bir aygıtı bozuk blokları bulmak için tarar

KULLANIM

    badblocks [ -svwnf ] [ -b blokboyu ] [ -c bloksays ]
         [ -i girdidosyas ] [ -o ktdosyas ] [ -p taramasays ]
         aygt [ sonblok ] [ ilkblok ]

AÇIKLAMA

    badblocks, bir aygıt (genellikle bir disk bölümü) üzerinde bulunan
    bozuk blokları aramak için kullanılır. aygt, /dev/hdc1 gibi bir aygıtı
    gösteren özel bir dosyadır. sonblok ise sınanacak en son bloktur. Eğer
    belirtilmez ise öntanımlı olarak aygıt üserindeki son blok kullanılır.
    ilkblok sınamanın başlatılacağı ilk bloğu gösteren isteğe bağlı bir
    parametredir. Bu parametre sınamaya diskin ortasından başlayabilme
    esnekliği sağlar. Eğer belirtilmesse öntanımlı olarak disk üzerindeki
    ilk blok kullanılır.

    Önemli bilgi:
       Eğer badblocks komutunun çıktısı e2fsck(8) ya da mke2fs(8)'e
       yönlendirilecekse   blok   büyüklüğü  gerektiği  biçimde
       belirtilmelidir çünkü hesaplanan blok sayısı blok büyüklüğüne
       göre değişmektedir.Bu sebepten kullanıcının badblocks komutu
       yerine e2fsck(8) ve mke2fs(8)'i -c seçeneğiyle  kullanması
       şiddetle önerilir.

SEÇENEKLER

    -b blokboyu
       Blok uzunluğu bayt cinsinden belirtilir.

    -c bloksays
       Bir kerede sınanacak blok sayısı belirtilir. Öntanımlı değer 16
       bloktur. Bu sayının artırılması badblocks'un  verimliliğini
       artırır fakat aynı zamanda bellek kullanımını da artırır.
       badblocks, bir kerede sınayacağı blokların sayısıyla doğru
       orantılı bir belleğe gereksinim duyar. Bu miktar oku/yaz kipinde
       salt-okunur kipe oranla iki kat, yıkıcı olmayan oku/yaz kipinde
       üç  kattır. Eğer bloksays argümanı çok yüksek tutulursa
       badblocks "tamponları ayırmada bellek yetersizliği"  hatası
       verecek  ve çıkacaktır. Yıkıcı olmayan oku/yaz sınamasında
       bloksays'nı çok küçük bir değer olarak verilmesi ise sabit
       diskin iz tamponunun etkilerinden dolayı bir güvenilmez sabit
       diskte bozuk blokların gizli kalmasına yol açabilir.

    -f   Normalde, badblocks bağlanmış bir aygıt  üzerinde  oku/yaz
       sınaması ya da yıkıcı olmayan yazma sınaması yapmayı reddeder.
       Çünkü her ikisi de sistemin çökmesine hatta salt-okunur biçimde
       bağlanmış dahi olsa dosya sisteminin zarar görmesine neden
       olabilir.  Eğer  badblocks'tan  daha  akıllı  olduğunuzu
       düşünüyorsanız ki neredeyse böyle bir şey imkansızdır, bu güçlük
       -f seçeneği kullanılarak  aşılabilir,  ancak  bu  seçeneği
       kullanmaktan mümkün olduğunca kaçınmak gerekir. Bu seçeneğin
       kullanılabileceği güvenli tek durum, /etc/mtab dosyasının yanlış
       olduğu ve aygıtın gerçekte bağlı olmadığı durumdur.

    -i girdidosyas
       Zaten varolan bozuk blokların listesini okur. badblocks komutu
       bu blokları sınamadan atlayacaktır. Çünkü bunlar zaten bozuk
       olduğu bilinen bloklardır. girdidosyas yerine "-" yazılırsa
       liste standart girdiden okunacaktır. Standart çıktıya ya da
       çıktı dosyasına yazılacak yeni bozuk bloklar listesinde bu
       listede belirtilen bloklar görünmeyecektir. Sınamaya başlamadan
       önce bozuk olduğu bilinen blokların listesini bu seçenekte
       kullanılabilecek biçimde dumpe2fs(8) komutunun -b seçeneği ile
       alabilirsiniz.

    -o ktdosyas
       Bozuk blokların listesini belirtilen dosyaya yazar. Bu seçenek
       verilmezse bozuk bloklar standart çıktıda  listelenir.  Bu
       dosyanın  biçimi  e2fsck(8) ya da  mke2fs(8) komutunun -l
       seçeneğiyle kullanılmaya uygundur.

    -p taramasays
       Bozuk blok kalmayıncaya kadar diskin kaç kere  taranacağı
       belirtilir.  Öntanımlı  değeri  sıfırdır.  Yani bu seçenek
       belirtilmezse disk sadece bir defa taranır.

    -n   Yıkıcı olmayan oku-yaz kipi kullanılır. Öntanımlı olarak sadece
       yıkıcı olmayan okuma sınaması yapılır. Bu seçenek, yıkıcı yazma
       yapılan -w seçeneği ile birlikte kullanılmamalıdır.

    -s   Sınanan blokların numaralarını çıktılamak suretiyle  sınama
       sürecinin gelişimini gösterir.

    -v   Ayrıntı kipi.

    -w   Yıkıcı yazma kipi kullanılır. Bu seçenekle, badblocks bozuk
       blokları bulurken bloğa bir dizge (0xaa, 0x55, 0xff, 0x00) yazar
       ve sonra bu dizgeyi aynı bloktan okuyup sonucu karşılaştırır. Bu
       seçenek yıkıcı olmayan oku-yaz kipinin kullanılmasını sağlayan
       -n seçeneği ile birlikte asla kullanılmamalıdır.

UYARI

    -w seçeneği, üzerinde bir dosya sistemi olan bir disk üzerinde asla
    kullanılmamalıdır. Bu seçenek verileri siler! Eğer bir dosya sistemi
    üzerinde  yazma  sınaması  uygulamak  istiyorsanız  -n seçeneğini
    kullanmalısınız. Bu seçenek verildiğinde işlem daha yavaştır ama
    diskteki veri korunur.

YAZAN

    badblocks,  Remy  Card  <Remy.Card  (at)  linux.org>  tarafından
    yazılmıştır. Şu  andaki sorumlusu Theodore  Ts'o  <tytso  (at)
    mit.edu>'dur.  Yıkıcı  olmayan okuma-yazma sınaması David Beattie
    <dbeattie (at) softhome.net> tarafından gerçeklenmiştir.

YARARLANIM

    badblocks,   e2fsprogs   paketinin   bir   parçasıdır   ve
    http://e2fsprogs.sourceforge.net adresinden elde edilebilir.

İLGİLİ BELGELER

    e2fsck(8), mke2fs(8), dumpe2fs(8).

ÇEVİREN

    Serpil Vuran <serpilc (at) erkunt.com.tr>, Haziran 2004