Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-1.1_all bug

İSİM

       dumpe2fs - ext2/ext3 dosya sistemi bilgilerini görüntüler

KULLANIM

       dumpe2fs [ -bfhixV ] [ -ob sperblok ] [ -oB blokboyu ] aygt

AÇIKLAMA

       dumpe2fs, istenen aygt üzerinde bulunan dosya sisteminin süperblokları
       ve blok gruplarıyla ilgili bilgileri görüntüler.

       dumpe2fs, BSD Hızlı Dosya Sistemindeki (BSD Fast File System)  Berkeley
       dumpfs'ine oldukça benzemektedir.

SEÇENEKLER

       -b     Dosya   sistemindeki   bozuk   alanlar  için  ayrılmış  blokları
              gösterir.

       -ob sperblok
              Birincil süperbloğu kullanmak yerine, sperblok  ile  belirtilen
              başka  bir  süperbloğu kullanır. Bu seçenek, çok bozuk bir dosya
              sistemini tarayan "sihirbazlar" haricinde pek kullanılmaz.

       -oB blokboyu
              Dosya sistemi incelenirken blokboyu baytlık bloklar  kullanılır.
              Bu  seçenek, çok bozuk bir dosya sistemini tarayan "sihirbazlar"
              haricinde pek kullanılmaz.

       -f     Dosya sistemi dumpe2fs'in tanımadığı özelliklere sahip olsa bile
              dosya sistemi bilgileri görüntülenir. Sonuçlar tahmini olabilir.

       -h     Sadece  süperblok  bilgilerini   görüntüler.   Blok   gruplarını
              tanıtıcı bilgiler çıktıda yer almaz.

       -i     e2image(8)  tarafından  oluşturulmuş  bir diskeşlem dosyasındaki
              bir dosya sisteminin bilgilerini görüntüler. Verilen aygt  ismi
              diskeşlem dosyasına giden yol olarak kullanır.

       -x     Ayrıntılı  grup  bilgilerini blok numaralarını onaltılık biçimde
              göstererek basar.

       -V     Sürüm bilgilerini basar ve çıkar.

YAZILIM HATALARI

       Çıktıyı anlayabilmek için  fiziksel  dosya  sistemi  yapısını  bilmeniz
       gerekmektedir.

YAZANLAR

       dumpe2fs  Remy  Card <Remy.Card (at) linux.org> tarafından yazılmıştır.
       Şu anda bakımı  Theodore  Ts'o  <tytso  (at)  alum.mit.edu>  tarafından
       yapılmaktadır.

YARARLANIM

       dumpe2fs,      e2fsprogs       paketinin      bir     parçasıdır     ve
       http://e2fsprogs.sourceforge.net adresinden elde edilebilir.

İLGİLİ BELGELER

       e2fsck(8), mke2fs(8), tune2fs(8).

ÇEVİREN

       Yalçın Kolukısa <yalcin (at) belgeler.org>, Mayıs 2005