Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-1.1_all bug

İSİM

    groupmod - bir grubun niteliklerini düzenler

KULLANIM

    groupmod [-g grup-kimlii [-o]] [-n grup-ismi] grup

AÇIKLAMA

    groupmod komutu, komut satırından tanımlanan bir gruba ait bilgilerdeki
    değişiklikleri, sistem hesap dosyaları üzerinde değiştirmek  için
    kullanılır. Bu komuta verilebilecek seçenekler şunlardır:

    -g grup-kimlii
       Grubu tanımlayan numara. -o seçeneği belirtilmediği sürece bu
       numara benzersiz olmalıdır. Negatif bir değer atanamaz.  0 ile
       99 arasında değerler, geleneksel olarak, sistem grupları için
       ayrılmıştır. Dosya grup numarası, eski grup numarası olan bütün
       dosyaların dosya grup numaraları el ile değiştirilmelidir.

    -n grup-ismi
       grup ile belirtilen grubun alacağı yeni grup adını tanımlar.

İLGİLİ DOSYALAR

    /etc/group  - grupların hesap bilgileri
    /etc/gshadow - güvenli grup bilgileri

İLGİLİ BELGELER

    chfn(1), chsh(1), passwd(1), groupadd(8), groupdel(8), useradd(8),
    userdel(8), usermod(8).

YAZAN

    Julianne Frances Haugh <jockgrrl (at)  ix.netcom.com>  tarafından
    yazılmıştır.

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Ocak 2004

                                  groupmod(8)