Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-1.1_all bug

İSİM

    mkbootdisk - bir sistemi çalıştırabilmek için, bağımsız bir disket
    oluşturur

KULLANIM

    mkbootdisk [--version] [--noprompt] [--verbose]
         [--mkinitrdargs argmanlar] [--device aygt-dosyas]
         [--compact] ekirdek

AÇIKLAMA

    mkbootdisk, sistem açılış disketi oluşturur. Bu disket; sistem için
    gerekli olabilecek SCSI modüllerini yükleyecek bir başlangıç RAM disk
    biteşlemi içerir. Bu disket /etc/fstab'ın işaret ettiği kök dosya
    sistemini  arar.  Gerekli  tek argüman, açılış disketine konacak
    çekirdeğin sürüm numarasıdır.

SEÇENEKLER

    --device aygt-dosyas
       Önyükleme biteşleminin yükleneceği aygt-dosyas belirtilir.
       Şayet  --device  seçeneği  kullanılmamışsa öntanımlı olarak
       /dev/fd0 kullanılır.

    --mkinitrdargs seenekler
       mkinitrd'ye (açılış disketi için başlangıç RAM disk biteşlemini
       oluşturmakta kullanılır) aktarılacak seenekleri belirtmek için
       kullanılır. Herhangi bir mkinitrd seçeneği belirtilebilir.

    --noprompt
       Normal olarak, mkbootdisk, kullanıcının disketi yerleştirmesini
       ister ve devam etmeden önce onay için bekler. Şayet --noprompt
       belirtilmişse, herhangi bir uyarı çıkmayacaktır.

    --verbose
       Yapılan işlemler hakkında ayrıntılı çıktı verir. Normal olarak
       mkbootdisk herhangi bir çıktı vermez.

    --version
       mkbootdisk sürümünü gösterir ve çıkar.

    --compact
       "compact" LILO seçeneğini kullanır.

İLGİLİ BELGELER

    mkinitrd(1).

YAZAN

    Erik Troan <ewt (at) redhat.com>

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Kasım 2003