Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-1.1_all bug

İSİM

    mkswap - Linux takas alanını ayarlar

KULLANIM

    mkswap [-c] [-vN] [-f] [-p sayfa_boyu] aygt [boyut]

AÇIKLAMA

    mkswap, bir aygıt ya da dosya üzerinde Linux takas alanını oluşturur.

    (Takas alanını oluşturduktan sonra swapon komutuyla etkinleştirmeniz
    gerekir. Takas alanları çoğunlukla /etc/fstab içinde listelenirler ve
    sistemin açılışı sırasında swapon -a komutunu çalıştıran betiklerle
    kullanıma hazır hale getirilirler.)

    aygt argümanı çoğunlukla bir disk bölümü (/dev/hda4, /dev/sdb7 gibi)
    olmakla  birlikte  bir  dosya da olabilir. Linux çekirdeği disk
    bölümlerinin kimliklerine bakmaz ama çoğu kurulum betiği, onaltılık
    tabanda türü 82 (LINUX_SWAP) olan disk bölümünü Linux takas alanı
    olarak kabul eder. (Uyarı: Solaris de bu türü kullanır. Solaris disk
    bölümünüzü öldürürken dikkatli olun.)

    boyut argümanı gereksiz olmakla birlikte geriye uyumluluk amacıyla
    korunmuştur. (İstenen takas alanı miktarını 1024 baytlık bloklar
    halinde belirtmek için kullanılır. Şayet bu argüman belirtilmemişse,
    mkswap bütün disk bölümünü veya dosyanın tamamını takas alanı olarak
    kabul  eder.  - olarak belirtmek pek akıllıca olmaz, diskinizin
    bozulmasına sebep olabilir.)

    sayfa_boyu parametresi kullanılacak sayfa boyunu belirtmek içindir. Bu
    parametreyi belirtmek genellikle gereksizdir (hatta akılsızcadır) ama
    bazı libc sürümleri sayfa boyu hakkında yanlış bilgi verirler, bu
    nedenle mkswap'ın bu boyutu yanlış algılaması mümkündür. Sonradan
    ortaya çıkan, takas imzası bulunamadı şeklindeki, swapon hataları bunun
    belirtisi sayılabilir. Takas bölümüne özgü sayfa_boyu değerleri 4096 ve
    8192 dir.

    Linux iki tür takas alanı tanır: eski tür ve yeni tür. Takas alanının
    ilk sayfasının son 10 baytı bu ayrımı yapmak için kullanılır. Eski
    türün imzası `SWAP_SPACE' iken yeni türün imzası `SWAPSPACE2'dir.

    Eski türde, ilk sayfanın kalanı, takas alanının kullanılabilir her
    sayfası için 1 bit olmak üzere bir bit eşlemdi. İlk sayfa bu biteşlemi
    tuttuğundan ilk bit 0 idi. Ayrıca son 10 bayt imza için ayrılmıştır. Bu
    durumda, şayet sayfa boyu B ise, eski türte bir takas alanı en fazla
    8*(B-10)-1 sayfalık takas alanı kullanabilir. i386'da olduğu gibi
    B=4096 ise, kullanılabilecek alan en fazla 133890048 bayt olabilir
    (takriben 128MiB). Bir Alpha veya  Sparc64'de  ise,  B=8192  ve
    kullanılabilecek alan  en fazla 535560992 bayt (takriben 512 MiB)
    olabilir

    Eski türler, bu biteşlem sayfasının çoğunu boşa harcar. Çünkü sıfır
    bitleri bozuk blok alanları veya takas alanından sonraki bloklar olarak
    kabul edilir. Basit bir  tamsayı, -şayet varsa- bozuk blokların
    listelenebilmesi için yeterli olmaktadır. Hiçkimse yüzlerce bozuk blok
    bulunan bir takas alanını kullanmak istemez (hatta ben içinde 1 tane
    bile bozuk blok bulunan bir takas alanı kullanmak istemem). Yeni
    türdeki takas alanlarında, bu olması gerektiği gibi yapılmıştır. Şimdi
    takas alanının kullanılabilecek azami boyutu mimariye bağlıdır. Kabaca:
    bir i386, PPC, m68k, ARM için 2GiB; mips'lerde 512 MiB; alpha'da 128GiB
    ve bir sparc64'de 3TiB'tır.

    Not: Linux 2.1.117'den önce, çekirdek belleğinde her sayfa için bir
    bayt ayrılırdı, şimdi ise iki bayt ayrılmaktadır. Bu yüzden, 2GiB'lık
    bir  takas  alanı  kullanımı,  2MiB'lık  bir  çekirdek  belleği
    gerektirebilir.

    Şu an, Linux 8 adet takas alanına izin vermektedir. Kullanımdaki takas
    alanlarını /proc/swaps dosyası içinde görebilirsiniz (Linux-2.1.25'den
    beri).

    mkswap 10 sayfadan daha küçük alanları kabul etmez.

    Şayet makinanızın kullandığı sayfa  boyutunu  bilmiyorsanız,  cat
    /proc/cpuinfo komutu ile bunu öğrenebilirsiniz (veya öğrenemezsiniz. Bu
    dosyanın içeriği kullandığınız çekirdek sürümüne ve mimariye göre
    değişiklik gösterebilir).

    Bir  takas dosyası oluşturmak için, mkswap ile başlatmadan önce
    aşağıdakine benzer bir komutla önce bir dosya oluşturmalısınız:

       # dd if=/dev/zero of=swapfile bs=1024 count=65536

    Not: Bir takas dosyası kesintisiz, tek parça olmalıdır. Bu nedenle
    cp(1) komutu ile oluşturulmuş bir takas dosyası kabul edilmez.

SEÇENEKLER

    -c   Takas alanı oluşturmadan önce aygıtı bozuk bloklar için (bir
       blok aygıtı ise) tarar ve bozuk blok varsa sayısını gösterir.

    -f   Baskıcı kiptir. Verilen komut salakça olsa bile, yapılmasını
       sağlar. İçinde bulunacağı dosya ya da bölümden daha büyük bir
       takas alanı oluşturulmasını sağlar. SPARC'larda, takas alanının
       oluşturulmasını zorlar. Bu seçenek olmadan, mkswap geçerli bir
       SPARC süperbloklu aygıtta  bir  v0  takasını  oluşturmayı
       reddecektir (bu komut bölüm tablosunu silmek gibi algılanacağı
       için).

    -p sayfa_boyu
       Kullanılacak sayfa boyu belirtilir.

    -v0  Eski tarz takas alanı oluşturur.

    -v1  Yeni tarz takas alanı oluşturur.

    Şayet -v seçeneği belirtilmemişse mkswap, yeni türde bir takas alanı
    oluşturur, ancak kullanılan çekirdek 2.1.117 sürümünden daha eski ise
    (ayrıca, PAGE_SIZE < 2048 ise) eski tarz takas alanı oluşturur. Yeni
    tarz başlıklar ilk bloğu kullanmazlar, bu nedenle önyükleyici veya disk
    etiketi için burası kullanılacaksa tercih edilebilirler. Eğer hem 2.0
    hem  de  2.2  çekirdek  kullanmak zorunda iseniz, takas alanını
    oluştururken -v0 seçeneğini kullanın.

İLGİLİ BELGELER

    fdisk(8), swapon(8).

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Ocak 2004