Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-1.1_all bug

İSİM

       rdev  -  kök  aygıt  biteşlemini,  RAM  disk boyutunu veya video kipini
       ayarlar/sorgular
       ramsize - RAM disk boyutunu ayarlar
       vidmode - video kipini ayarlar
       rootflags - kök aygıt seçeneklerini ayarlar

KULLANIM

       rdev      [ -rhV ] [ -o konum ] [ bitelem [ deer [konum ]]]
       rdev      [ -o konum ] [ bitelem [ kk_aygt [konum ]]]
       ramsize   [ -o konum ] [ bitelem [ boyut [konum ]]]
       vidmode   [ -o konum ] [ bitelem [ kip [konum ]]]
       rootflags [ -o konum ] [ bitelem [ seenekler [konum ]]]

AÇIKLAMA

       Herhangi bir argüman verilmemişse, rdev, geçerli kök dosya sistemi için
       bir   /etc/mtab   satırı  görüntüler.  ramsize,  vidmode  ve  rootflags
       komutları argümansız kullanıldığında kullanım bilgileri görüntülenir.

       Bir  i386  üzerindeki  Linux  çekirdeğinin  önyükleme  biteşlemi,   kök
       aygıtını,  video  kipini  ve  RAM disk boyutunu tanımlayan pek çok bayt
       çifti içerir. Bu bayt çiftleri,  çekirdek  biteşlemi  içinde  öntanımlı
       olarak, 504. (onluk tabanda) bayttan başlar:

           498 kök seçenekleri
           (500 ve 502 yedek)
           504 RAM Disk boyutu
           506 VGA kipi
           508 kök aygıt
           (510 önyükleme imzası)

       rdev işte bu değerleri değiştirir.

       bitelem    parametresinin   değeri,   Linux   çekirdeğinin   önyükleme
       biteşlemidir ve şunlar veya benzerleri olabilir:

           /vmlinux
           /vmunix
           /boot/bzImage-2.4.0
           /dev/fd0
           /dev/fd1

       rdev komutunu kullanırken, kk_aygt parametresinin değeri şunlar  veya
       benzerleri olabilir:

           /dev/hda1
           /dev/hdf13
           /dev/sda2
           /dev/sdc4
           /dev/ida/c0d0p1

       Kök   aygıtı  tanımlamak  için  virgülle  ayrılmış  ana  ve  alt  aygıt
       numaraları da ana,alt biçiminde kullanılabilir.

       ramsize komutu için, boyut parametresinde RAM disk  boyu  kB  cinsinden
       belirtilmelidir.

       rootflags   komutu   için,   seenekler   parametresi  kök  bağlanırken
       kullanılan ek bilgileri içermelidir. seenekler  parametresinin  şu  an
       için  tek  etkisi,  sıfırdan farklı bir değer ise; çekirdeği, kök dosya
       sistemini salt okunur kipte bağlanmaya zorlamaktır.

       vidmode komutu için, kip parametresi video kipini tanımlar:

           -3 = Prompt
           -2 = yayılmış VGA
           -1 = Normal VGA
            0 = istemde sanki 0 basılmış gibi
            1 = istemde sanki 1 basılmış gibi
            2 = istemde sanki 2 basılmış gibi
            n = istemde sanki n basılmış gibi

       Şayet bir  değer  belirtilmemişse,  geçerli  ayarları  bulabilmek  için
       biteşleme bakılır.

SEÇENEKLER

       -r     rdev'in ramsize gibi davranmasını sağlar.

       -R     rdev'in rootflags gibi davranmasını sağlar.

       -v     rdev'in vidmode gibi davranmasını sağlar.

       -h     Kullanım bilgilerini gösterir.

YAZILIM HATALARI

       rdev  aracı,  geçerli  kök aygıt için isim bulmaktan başka bir şey için
       kullanıldığında, çekirdek biteşlemini, sihirli  bir  konumunda  sihirli
       sayılar  ile yamayan antik bir kotarımdır. i386 dışındaki platformlarda
       çalışmaz. Kullanımı gerçekten göz korkutucudur. Bunun yerine  syslinux,
       grub veya lilo gibi bir önyükleyici kullanın.

GEÇMİŞ

       502.  bayt  konumu  takas  aygıtının (Linux 0.12) aygıt numarası olarak
       kullanıldı ve  rdev -s veya swapdev bunu ayarlardı.  Bununla  birlikte,
       Linux  0.95'ten  beri, bu sabit kullanılmıyor ve takas aygıtı, swapon()
       sistem çağrısı kullanılarak tanımlanıyor.

YAZANLAR

       ilk  defa  Werner  Almesberger  <almesber  (at)   nessie.cs.id.ethz.ch>
       tarafından yazılmıştır.
       Peter    MacDonald    <pmacdona    (at)   sanjuan.UVic.CA>   tarafından
       değiştirildi. rootflags desteği Stephen Tweedie <sct (at) dcs.ed.ac.uk>
       tarafından eklendi.

ÇEVİREN

       Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Şubat 2004