Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-1.1_all bug

İSİM

    sulogin - tek kullanıcılı kipte sisteme giriş

KULLANIM

    sulogin [ -t zamanam ] [ -p ] [ tty-aygt ]

AÇIKLAMA

    sulogin, sistem tek kullanıcılı kipe geçerken, init(8) tarafından
    çağrılır (bu inittab(5) içindeki bir girdi  üzerinden  yapılır).
    Önyükleyicide (örneğin; LILO) -b seçeneği belirtildiği durumlarda da,
    init, sulogin'i çalıştırmayı dener.

    Kullanıcı şöyle bir uyarı alır:
       Give root password for system maintenance
       (or type Control-D for normal startup):

    Türkçesi:
       Sistemi onarmak için root parolasını giriniz
       (normal açılış için ise Ctrl-D tuşlayınız):

    Şayet -p seçeneği belirtilmişse, tek kullanıcılı kabuk, argv[0]'daki
    ilk karakter olarak tire ile çağrılır. Bu, pek çok kabuğun, bir giriş
    kabuğu gibi davranmasına sebep olur. Öntanımlı olarak bu böyle olmaz;
    kabuk  başlangıçta,  /etc/profile  ve  $HOME/.profile dosyalarını
    okumayacaktır.

    Kullanıcı tek kullanıcılı kipten çıktıktan sonra veya başta Ctrl-D
    tuşlarına basılmış ise, sistem öntanımlı açılış seviyesinde açılışı
    yapar (açılış yapmaya devam eder).

ORTAM DEĞİŞKENLERİ

    sulogin, hangi kabuğu başlatacağına karar vermek için, SUSHELL veya
    sushell değişkenlerine bakar.  Şayet bu değişkenler tanımlı değilse,
    /etc/passwd içinde root kullanıcı için belirtilen kabuğu çalıştırmayı
    dener. Bunda da başarılı olamazsa, /bin/sh'a düşer.

    Bu, -b seçeneği ile birlikte, init için çok önemlidir. Sistemi (kök
    dosya sistemi oku/yaz kipinde bağlanmış olarak) tek kullanıcılı kipte
    açmak için (durağan olarak  bağlanmış özel bir "başarısız olmayan"
    (failsafe) kabuk kullanarak) LILO açılış ekranında şunu yazın:

      boot: linux -b rw sushell=/sbin/sash

İLGİLİ DOSYALAR

    /etc/mtab - bağlı dosya sistemleri tablosunu tutan dosya

İLGİLİ DOSYALAR

    Sulogin, root parolasını bulmak için aşağıdaki dosyaları inceler. Şayet
    bu dosyalar yoksa veya bozulmuş ise /bin/sh'a düşer. Şayet bu dosyalar
    onarılamaz bir biçimde bozulmuş ise, size root parolasını sormaksızın,
    kabuğa düşer.

      /etc/passwd,
      /etc/shadow  (şayet varsa)

İLGİLİ BELGELER

    inittab(5), init(8).

YAZAN

    Miquel  van  Smoorenburg  <miquels  (at)  cistron.nl>  tarafından
    yazılmıştır.

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Aralık 2003

                 20 Kasım 1998           sulogin(8)