Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-1.1_all bug

İSİM

    swapon - aygıt ve dosyalar için sayfalama ve takaslama işlemlerini
    etkinleştirir
    swapoff - aygıt ve dosyalar için sayfalama ve takaslama işlemlerini
    kapatır

KULLANIM

    swapon [-h -V]
    swapon -a [-v]
    swapon [-v] [-p ncelik] zeldosya ...
    swapon [-s]
    swapoff [-h -V]
    swapoff -a
    swapoff zeldosya ...

AÇIKLAMA

    swapon, sayfalama ve takaslama işlemlerinin gerçekleşeceği aygıtları
    belirtmek için kullanılır. swapon çağrıları, normalde, bütün takas
    aygıtlarını kullanılabilir hale getiren çok kullanıcılı kip başlangıç
    dosyası /etc/rc içinden yapılır. Böylece, sayfalama ve takaslama
    işlemleri  çeşitli  aygıt  ve dosyalar arasında dönüşümlü olarak
    yapılabilir.

    Normalde ilk kullanım şekli kullanılır:

    -h   Yardım iletisi gösterir.

    -V   Sürüm bilgilerini gösterir.

    -s   Her aygıtın takas kullanımını gösterir. Bu seçenek, sadece
       /proc/swaps  dosyasının  varolduğu durumlarda kullanılabilir
       (Muhtemelen Linux 2.1.25  sürümünden  önceki  çekirdeklerle
       kullanılamaz).

    -a   /etc/fstab içinde "sw" olarak işaretlenmiş bütün takas aygıtları
       erişilebilir hale getirilir.

    -p ncelik
       swapon için öncelik belirtilir. Bu seçenek, swapon komutunun
       Linux 1.3.2 veya daha sonraki bir çekirdek sürümü altında
       derlendiği ve kullanılmakta olduğu  durumlarda  geçerlidir.
       Öncelik 0 ve 32767 arasında bir değerdir. Takas önceliklerinin
       ayrıntılı bir tanımlaması için swapon(2)'a bakınız. swapon -a
       ile  birlikte kullanmak için /etc/fstab dosyasının seçenek
       alanına "pri=deer" seçeneğini ekleyin.

    swapoff, belirtilen aygıt veya dosyalar için takaslama  işlemini
    sonlandırır. Şayet -a seçeneği ile birlikte kullanılırsa, /etc/fstab
    içinde tanımlı bütün aygıt veya dosyalar için takaslama işlemini
    kapatır.

ÖNEMLİ

    swapon komutunu, disk üzerinde parçalanmış olarak kayıtlı dosyalar ile
    birlikte kullanmayınız (Bir disk bölümünün  takas  alanı  olarak
    kullanılması durumunda disk bölümünde bozuk sektörler varsa bu disk
    bölümünü takas alanı olarak kullanmayın). NFS üzerinde takaslama
    çalışmayabilir.

İLGİLİ BELGELER

    swapon(2), swapoff(2), fstab(5), init(8), mkswap(8), rc(8), mount(8).

İLGİLİ DOSYALAR

    /dev/hd?? - standart sayfalama aygıtı
    /dev/sd?? - standart sayfalama aygıtı (SCSI)
    /etc/fstab - ascii dosya sistemi tanımlama tablosu

TARİHÇE

    swapon komutu BSD 4.0'da kullanılmaya başladı.

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Ocak 2004