Provided by: kde-l10n-uk_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

    cheatmake  -  обманює make
    для           того,
    щоб                  не
    збирати
    повторно
    певні файли

SYNOPSIS

    cheatmake [hidechangeфайл] [show]
         [whyфайл]

Опис

    cheatmake
    використовується
    з               метою
    економії
    часу           під
    час
    повторної
    компіляції.
    Ця програма
    може
    обдурити      make
    так,              щоб
    файли,       які
    не               було
    суттєво
    змінено,
    було
    пропущено.
    Програмою
    можна
    скористатися,
    наприклад,
    тоді,       коли
    ви    змінили
    коментар    у
    файлі,       але
    не
    змінювали
    суттєвий
    код.

    Цей
    інструмент
    є    частиною
    набору
    засобів          KDE
    для
    розробки
    програмного
    забезпечення.

Параметри

    hidechange файл
       Приховує
       факт зміни
       файла
       зміною
       часу
       часового
       штампа    на
       попереднє
       значення.
       Будьте
       обережні з
       використанням
       цього
       параметра.

    show  Показує
       список
       файлів,
       які               на
       даний
       момент
       часу        має
       повторно
       зібрати make

    why файл
       Пояснює
       причину,
       через яку make
       має
       повторно
       зібрати
       файл

Середовище

    Якщо
    каталог
    кодів
    відрізняється
    від
    каталогу
    збирання,
    слід
    встановити
    одну                  з
    наведених
    нижче
    змінних
    (але    не    дві
    одночасно).
    Якщо
    каталог
    збирання    є
    простим
    підкаталогом
    каталогу
    кодів,    слід
    використовувати
    простішу
    змінну -- OBJ_SUBDIR.

    OBJ_SUBJDIR
       Вказує,    що
       каталог
       збирання
       знаходиться
       у
       підкаталозі
       каталогу
       кодів.
       Наприклад,
       якщо
       каталогом
       кодів  є  kdesdk, а
       каталогом
       збирання   --
       kdesdk/obj-i386-linux,
       змінній   OBJ_SUBDIR
       слід
       встановити
       значення
       obj-i386-linux.

    OBJ_REPLACEMENT
       Вираз             sed,
       який
       використовуватиметься
       для
       перетворення
       назви
       каталогу
       початкових
       кодів        на
       назву
       каталогу
       збирання.
       Наприклад,
       якщо назва
       каталогу
       початкових
       кодів    kdesdk/obj-i386-linux,
       тоді
       змінну    OBJ_REPLACEMENT
       буде
       встановлено
       у значення
       s#kdesdk#kdesdk-obj#.

Прочитайте

    також
    make(1)

Автори

    Автором  cheatmake  є
    David     Faure      <faure@kde.org>.     &#1062;&#1102;
    &#1089;&#1090;&#1086;&#1088;&#1110;&#1085;&#1082;&#1091;
    &#1076;&#1086;&#1074;&#1110;&#1076;&#1085;&#1080;&#1082;&#1072;
    &#1073;&#1091;&#1083;&#1086;
    &#1087;&#1110;&#1076;&#1075;&#1086;&#1090;&#1086;&#1074;&#1072;&#1085;&#1086;
    Ben    Burton     <bab@debian.org>    &#1076;&#1083;&#1103;
    &#1089;&#1080;&#1089;&#1090;&#1077;&#1084;&#1080;  Debian  GNU/Linux╝
    (&#1072;&#1083;&#1077;              &#1085;&#1077;&#1102;
    &#1084;&#1086;&#1078;&#1085;&#1072;
    &#1082;&#1086;&#1088;&#1080;&#1089;&#1090;&#1091;&#1074;&#1072;&#1090;&#1080;&#1089;&#1103;
    &#1110;      &#1091;      &#1110;&#1085;&#1096;&#1080;&#1093;
    &#1089;&#1080;&#1089;&#1090;&#1077;&#1084;&#1072;&#1093;).

1)91;