Provided by: kde-l10n-uk_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

    create_makefile  -  Створює
    файли  Makefile.in  і  Makefile
    з файла Makefile.am

SYNOPSIS

    create_makefile
            [відносний_шлях/Makefile]
            [відносний_шлях]

Опис

    Команда    create_makefile
    створює
    файли  Makefile.in  і  Makefile
    у
    підкаталозі,
    що    містить
    файл    Makefile.am.     За
    допомогою
    цього
    скрипту    ви
    можете
    зекономити
    час,
    порівняно з
    повторним
    запуском configure

    Зауважте,
    що  вам  слід
    вказувати
    шлях               до
    бажаного    Makefile
    Makefile.am                   (але
    другий
    параметр,   /Makefile
    можна           не
    вказувати).

    Цей    скрипт
    можна
    запускати з
    каталогу
    найвищого
    рівня   (того,
    де
    міститься
    файл configure) або з
    будь-якого
    з                  його
    підкаталогів.

    Якщо
    каталог
    кодів
    відрізняється
    від
    каталогу
    збирання
    (див.   змінні
    середовища),
    програма
    припускатиме,
    що файли Makefile.am і
    Makefile.in  належать
    до
    підкаталогу
    каталогу    source,
    а       файл       Makefile
    належить до
    підкаталогу
    каталогу build.

    Цей
    інструмент
    є    частиною
    набору
    засобів          KDE
    для
    розробки
    програмного
    забезпечення.

Середовище

    Якщо
    каталог
    кодів
    відрізняється
    від
    каталогу
    збирання,
    слід
    встановити
    одну                  з
    наведених
    нижче
    змінних
    (але    не    дві
    одночасно).
    Якщо
    каталог
    збирання    є
    простим
    підкаталогом
    каталогу
    кодів,    слід
    використовувати
    простішу
    змінну -- OBJ_SUBDIR.

    OBJ_SUBJDIR
       Вказує,    що
       каталог
       збирання
       знаходиться
       у
       підкаталозі
       каталогу
       кодів.
       Наприклад,
       якщо
       каталогом
       кодів  є  kdesdk, а
       каталогом
       збирання   --
       kdesdk/obj-i386-linux,
       змінній   OBJ_SUBDIR
       слід
       встановити
       значення
       obj-i386-linux.

    OBJ_REPLACEMENT
       Вираз             sed,
       який    буде
       використано
       для
       перетворення
       назви
       каталогу
       кодів        на
       назву
       каталогу
       збирання.
       Наприклад,
       якщо
       каталогом
       кодів   є  ~/src/kdesdk,
       а
       каталогом
       збирання   --
       ~/src/kdesdk-obj,
       змінній
       OBJ_REPLACEMENT           слід
       встановити
       значення
       s#kdesdk#kdesdk-obj#.

Прочитайте

    також
    create_makefiles(1)

Автори

    Авторами
    create_makefile &#1108; David Faure  <faure@kde.org> &#1090;&#1072;
    &#1110;&#1085;&#1096;&#1110;    &#1086;&#1089;&#1086;&#1073;&#1080;.
    &#1040;&#1074;&#1090;&#1086;&#1088;&#1086;&#1084;
    &#1094;&#1110;&#1108;&#1111;
    &#1089;&#1090;&#1086;&#1088;&#1110;&#1085;&#1082;&#1080;
    &#1076;&#1086;&#1074;&#1110;&#1076;&#1085;&#1080;&#1082;&#1072; &#1108;
    Ben           Burton            <bab@debian.org>,
    &#1089;&#1090;&#1086;&#1088;&#1110;&#1085;&#1082;&#1091;
    &#1073;&#1091;&#1083;&#1086;
    &#1089;&#1090;&#1074;&#1086;&#1088;&#1077;&#1085;&#1086;
    &#1076;&#1083;&#1103; &#1089;&#1080;&#1089;&#1090;&#1077;&#1084;&#1080;
    Debian    GNU/Linux    (&#1072;&#1083;&#1077;   &#1111;&#1111;
    &#1084;&#1086;&#1078;&#1085;&#1072;
    &#1074;&#1080;&#1082;&#1086;&#1088;&#1080;&#1089;&#1090;&#1086;&#1074;&#1091;&#1074;&#1072;&#1090;&#1080;
    &#1110;      &#1091;      &#1110;&#1085;&#1096;&#1080;&#1093;
    &#1089;&#1080;&#1089;&#1090;&#1077;&#1084;&#1072;&#1093;).

;&MAKEFIL&E(1)91;