Provided by: kde-l10n-uk_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

    create_makefiles                           -
    Повторно
    створює всі
    файли     Makefile      у
    каталозі та
    його
    підкаталогах

SYNOPSIS

    create_makefiles [каталог]

Опис

    Програма
    create_makefiles
    повторно
    створює всі
    файли     Makefile      у
    каталозі    і
    (рекурсивно)
    у  всіх  його
    підкаталогах,
    за
    допомогою
    відповідних
    шаблонів Makefile.am.

    Цей    скрипт
    слід
    запускати з
    каталогу
    найвищого
    рівня   (того,
    де
    міститься
    configure).                       За
    допомогою
    цього
    скрипту
    можна
    зекономити
    час,
    порівняно з
    повноцінним
    виконанням
    скрипту configure.

    Якщо
    каталог
    початкових
    кодів
    відрізняється
    від
    каталогу
    збирання
    (див.   змінні
    середовища,
    наведені
    нижче),
    припускатиметься,
    що                  всі
    файли     Makefile.am     і
    файли             Makefile.in
    знаходяться
    у    каталозі
    початкових
    кодів,  а  всі
    файли              Makefile
    слід
    створити    у
    каталозі
    збирання.

    Цей
    інструмент
    є    частиною
    набору
    засобів          KDE
    для
    розробки
    програмного
    забезпечення.

Середовище

    Якщо
    каталог
    кодів
    відрізняється
    від
    каталогу
    збирання,
    слід
    встановити
    одну                  з
    наведених
    нижче
    змінних
    (але    не    дві
    одночасно).
    Якщо
    каталог
    збирання    є
    простим
    підкаталогом
    каталогу
    кодів,    слід
    використовувати
    простішу
    змінну -- OBJ_SUBDIR.

    OBJ_SUBJDIR
       Вказує,    що
       каталог
       збирання
       знаходиться
       у
       підкаталозі
       каталогу
       кодів.
       Наприклад,
       якщо
       каталогом
       кодів є  kdesdk,  а
       каталогом
       збирання   --
       kdesdk/obj-i386-linux,
       змінній   OBJ_SUBDIR
       слід
       встановити
       значення
       obj-i386-linux.

    OBJ_REPLACEMENT
       Вираз             sed,
       який
       використовуватиметься
       для
       перетворення
       назви
       каталогу
       початкових
       кодів        на
       назву
       каталогу
       збирання.
       Наприклад,
       якщо назва
       каталогу
       початкових
       кодів    kdesdk/obj-i386-linux,
       тоді
       змінну    OBJ_REPLACEMENT
       буде
       встановлено
       у значення
       s#kdesdk#kdesdk-obj#.

Прочитайте

    також
    create_makefile(1) make(2)

Автори

    Автором   create_makefiles
    &#1108; David Faure <faure@kde.org>.

    &#1040;&#1074;&#1090;&#1086;&#1088;&#1086;&#1084;
    &#1094;&#1110;&#1108;&#1111;
    &#1089;&#1090;&#1086;&#1088;&#1110;&#1085;&#1082;&#1080;
    &#1076;&#1086;&#1074;&#1110;&#1076;&#1085;&#1080;&#1082;&#1072; &#1108;
    Ben     Burton      <bab@debian.org>,     &#1111;&#1111;
    &#1073;&#1091;&#1083;&#1086;
    &#1089;&#1090;&#1074;&#1086;&#1088;&#1077;&#1085;&#1086;
    &#1076;&#1083;&#1103; &#1089;&#1080;&#1089;&#1090;&#1077;&#1084;&#1080;
    Debian   GNU/Linux    (&#1072;&#1083;&#1077;    &#1094;&#1102;
    &#1089;&#1090;&#1086;&#1088;&#1110;&#1085;&#1082;&#1091;
    &#1084;&#1086;&#1078;&#1085;&#1072;
    &#1074;&#1080;&#1082;&#1086;&#1088;&#1080;&#1089;&#1090;&#1086;&#1074;&#1091;&#1074;&#1072;&#1090;&#1080;
    &#1110;      &#1091;      &#1110;&#1085;&#1096;&#1080;&#1093;
    &#1076;&#1080;&#1089;&#1090;&#1088;&#1080;&#1073;&#1091;&#1090;&#1080;&#1074;&#1072;&#1093;).

6M&AKEFILE&S(1)91;