Provided by: kde-l10n-uk_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

    demangle  -  Скасовує
    спотворення
    назв     C++     для
    символів

SYNOPSIS

    demangle

Опис

    demangle              читає
    список
    спотворених
    C++                    назв
    символів зі
    стандартного
    введення    і
    перетворює
    ці    назви    у
    придатну
    для читання
    людиною
    форму               з
    виводом    до
    стандартного
    виводу.

    Цей
    інструмент
    є    частиною
    набору
    засобів          KDE
    для
    розробки
    програмного
    забезпечення.

Приклад

    Створити
    файл                  з
    назвою  names,   що
    містить
    такі
    спотворені
    назви
    символів:

    _ZNK6Object10metaObjectEv
    _ZN8QPtrListI5ArrowE5clearEv
    _ZTC4Kolf0_11KMainWindow

    Відновити
    початкові
    назви після
    спотворення
    можна так:

       example$  demangle  <  names  Object::metaObject()  const
       QPtrList<Arrow>::clear()   construction   vtable    for
       KMainWindow-in-Kolf

&#1055;&#1088;&#1086;&#1095;&#1080;&#1090;&#1072;&#1081;&#1090;&#1077;

    &#1090;&#1072;&#1082;&#1086;&#1078;
    kminspector(1) kmtrace(1) match(1)

AUTHOR

    Ben Burton.

7 &#1082;&#1074;&#1110;&#1090;&#1085;&#1103; 2003 &#1088;&#1086;&#1DEMA&NGLE(1)