Provided by: kde-l10n-uk_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

    fixincludes   -   Зменшує
    кількість
    оголошень
    #include    у    файлах
    початкових
    кодів KDE

SYNOPSIS

    fixincludes [-v, --verbose] [-e, --experimental] [-m, --modify]
          [файл] [--help]

Опис

    Команда      fixincludes
    намагається
    зменшити
    кількість
    інструкцій
    #include    у    файлах
    початкових
    кодів мовою
    програмування
    C++.  Більшість
    з        функцій
    цієї
    команди        є
    специфічною
    для
    початкових
    кодів       KDE,      а
    отже,              ця
    команда
    може               не
    працювати
    належним
    чином        для
    програм,
    які                  не
    належать KDE.

    За
    допомогою
    fixincludes             можна
    виявити
    такі
    проблеми:

    o Включення
     файлів
     заголовків,
     які   більше
     не
     підтримуються,
     але             які
     існують
     для
     сумісності
     зі
     старішими
     версіями Qt/KDE;

    o Повторне
     включення
     того
     самого
     файла.

    Існує також
    експериментальний
    режим,              у
    якому
    програма
    намагається
    вилучати по
    одній
    інструкції
    #include  за  раз   (за
    декількома
    винятками),
    а               потім
    визначає,
    чи               може
    бути
    скомпільовано
    початковий
    код.
    Зауважте,
    що                      за
    використання
    цього
    експериментального
    режиму буде
    змінено
    початкові
    коди
    програми.

    У    типовому
    режимі
    початкові
    коди
    змінено    не
    буде,           про
    виявлені
    проблеми
    буде просто
    повідомлено
    до
    стандартного
    виводу.

    Список
    початкових
    кодів мовою
    C++,     які     слід
    перевірити,
    слід
    задавати за
    допомогою
    командного
    рядка.    Якщо
    не               буде
    вказано
    файлів,
    буде
    перевірено
    всі        файли
    початкових
    кодів       C++       у
    поточному
    каталозі та
    всіх        його
    підкаталогах
    (за
    винятком
    тих    файлів,
    чий   файл   Makefile.am
    містить
    параметри
    -UQT_NO_COMPAT і -UKDE_NO_COMPAT)

    Цей
    інструмент
    є    частиною
    набору    для
    розробки
    програмного
    забезпечення
    KDE.

Параметри

    -v, --verbose
       Докладний
       режим.
       Додаткову
       інформацію
       для
       усунення
       вад        буде
       записано
       до
       стандартного
       виводу.

    -e, --experimental
       Експериментальний
       режим,
       який    було
       докладно
       описано
       вище.
       Зауважте,
       що                  за
       використання
       цього
       параметра
       буде
       автоматично
       додано
       параметр
       --modify.

    -m, --modify
       Окрім
       виведення
       повідомлень
       до
       стандартного
       виводу,
       змінити
       файли
       початкових
       кодів,    щоб
       усунути
       всі
       знайдені
       проблеми.

Автори

    Автором fixincludes є
    Dirk Mueller <mueller@kde.org>.

AUTHOR

    Ben Burton.

7 &#1082;&#1074;&#1110;&#1090;&#1085;&#1103; 2003 &#1088;&#1086;&FIXINCL&UDES(1)