Provided by: kde-l10n-uk_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

    kdesu   -  Запускає
    програму    з
    підвищеними
    привілеями

SYNOPSIS

    kdesu [-c] [-d] [-f файл] [-i
       назва
       піктограми]
       [-n] [-p
       пріоритет]
       [-r] [-s] [-t] [-u
       користувач]
       [--nonewdcop]
       [команда [аргумент1] [аргумент2] [...]]

    kdesu
       [Загальні параметри KDE]
       [Загальні параметри Qt]

Опис

    KDE        su         --         це
    графічний
    інтерфейс
    до команди UNIX╝
    su                        для
    стільничного
    середовища
    KDE.                           Ця
    програма
    надає        вам
    змогу
    виконувати
    програми
    від        імені
    іншого
    користувача,
    якщо               ви
    правильно
    введете
    пароль
    цього
    користувача.
    KDE        su        не        є
    привілейованою
    командою
    (командою    з
    підвищеними
    правами
    доступу),   ця
    програма
    використовує
    для    роботи
    системну
    програму su.

    KDE   su   має   одну
    додаткову
    можливість:
    за        вашого
    бажання,    ця
    програма
    може
    запам’ятовувати
    введені
    вами
    паролі.
    Якщо               ви
    використовуватимете
    цю
    можливість,
    для    кожної
    з           команд
    вам           слід
    буде ввести
    пароль лише
    одного
    разу.

    Вважається,
    що                      ви
    запускатимете
    потрібну
    програму за
    допомогою
    командного
    рядка        або
    файлів .desktop.

Параметри

    -c програма
       Цей
       параметр
       визначає
       програму,
       яку        слід
       виконати
       від    імені
       користувача
       root.     Команду
       для        цієї
       програми
       слід
       передати у
       вигляді
       єдиного
       аргументу.
       Отже,   якщо,
       наприклад,
       вам
       потрібно
       запустити
       нову
       програму
       для роботи
       з    файлами,
       вам        слід
       ввести    до
       командного
       рядка таку
       команду:  kdesu  -c
       konqueror

    -d   Показати
       інформацію,
       потрібну
       для
       зневаджування.

    -f файл
       Цей
       параметр
       надає    вам
       змогу
       ефективно
       використовувати
       KDE          su          для
       файлів       .desktop.
       За           його
       допомогою
       можна
       повідомити
       KDE  su про те, що
       слід
       обробити
       файл,
       вказаний
       аргументом
       файл.    Якщо
       поточний
       користувач
       може вести
       запис        до
       цього
       файла,      KDE      su
       виконає
       команду
       від    імені
       поточного
       користувача.
       Якщо               ж
       користувач
       не               має
       права        на
       запис        до
       файла,
       команду
       буде
       виконано
       від    імені
       користувача
       користувач
       (типово,
       від    імені
       користувача
       root).

       Обробка
       аргументу
       файл
       відбувається
       так:       якщо
       файл
       починається
       з                            /,
       вважається,
       що    надано
       абсолютний
       шлях           до
       файла.           У
       іншому
       випадку,
       вважається,
       що    надано
       назву
       загального
       файла
       налаштувань
       KDE.
       Наприклад,
       щоб
       налаштувати
       засіб
       входу        до
       системи  KDE,  kdm,
       вам        слід
       виконати
       команду  kdesu  -c
       kdmconfig -f kdmrc

    -i                 назва
    піктограма
       Визначити
       піктограму,
       яку        слід
       використовувати
       у    діалозі
       запиту    на
       пароль.    Ви
       можете
       вказати
       лише назву
       файла,    без
       суфікса,
       що
       визначає
       його тип.

    -n   Не
       зберігати
       пароль.
       Цей
       параметр
       знімає
       позначку з
       поля
       зберігати
       пароль        у
       діалозі
       запиту    на
       пароль.

    -p пріоритет
       Встановити
       значення
       пріоритету.
       Пріоритетом
       може    бути
       довільне
       число  між  0
       і      100,      де      100
       означає
       найвищий
       пріоритет,
       а              0              --
       найнижчий.
       Типовим
       значенням
       є 50.

    -r   Використовувати
       планування
       у        режимі
       реального
       часу.

    -s   Зупинити
       фонову
       службу kdesu. Ця
       фонова
       служба
       відповідає
       за
       зберігання
       паролів,
       за        якими
       було
       виконано
       вдалі
       входи        до
       системи    у
       тлі
       процесів.
       Цю
       можливість
       також
       можна
       вимкнути
       за
       допомогою
       параметра
       -n,
       вказаного
       під           час
       першого
       запуску KDE su.

    -t   Увімкнути
       вивід        до
       термінала.
       Цей
       параметр
       вимикає
       зберігання
       паролів.
       Параметр
       здебільшого
       призначено
       для
       зневаджування
       --   якщо    вам
       потрібно
       запустити
       програму,
       яка працює
       у
       термінальному
       режимі,
       скористайтеся
       звичайною
       командою su.

    -u
    користувач
       Хоча               у
       звичайному
       режимі    KDE     su
       використовується
       для
       виконання
       команд від
       імені
       суперкористувача,
       ви    можете
       використовувати
       програму і
       для
       виконання
       команд від
       імені
       інших
       користувачів,
       якщо
       вкажете
       правильний
       пароль.

Прочитайте

    також
    su(1)

    Докладнішу
    документацію
    для
    користувачів
    можна
    переглянути
    за    адресою
    help:/kdesu                   (або
    введіть    цю
    адресу  URL  у  Konqueror,
    або
    виконайте
    команду      khelpcenter
    help:/kdesu).

Приклади

    Щоб
    виконати
    програму   kfmclient
    від        імені
    користувача
    jim,   з   показом
    піктограми
    Konqueror                            у
    діалоговому
    вікні
    запиту        на
    пароль,
    виконайте
    команду:

       kdesu -u jim -i konqueror kfmclient

Автори

    Авторами KDE su є
    Geert Jansen <jansen@kde.org> &#1110; Pietro Iglio <iglio@fub.it>.

AUTHOR

    Lauri Watts.

&7#&#109&5;&#107&7;&#108&8;&#107&4;&#108&5;&#110&3;12005&&#1088&;&#1086&;&#1082K&#101;