Provided by: kde-l10n-uk_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

    kross - Програма KDE
    для запуску
    скриптів kross.

SYNOPSIS

    kross [--help]
       [Загальні параметри]
       [Параметри Qt]
       [Параметри KDE]
       [файл ...]

Опис

    kross         виконує
    скрипти        kross,
    написані
    для KDE на Javascript, Python, Ruby, Java
    і Falcon.

Загальні

    параметри
    --author
       Показати
       інформацію
       щодо
       автора.

    --help Показати
       довідку
       щодо
       параметрів.

    --help-all
       Показати
       всі
       параметри.

    --help-kde
       Показати
       параметри,
       що
       стосуються
       KDE.

    --help-qt
       Показати
       параметри,
       що
       стосуються
       Qt.

    --license
       Показує
       інформацію
       про    умови
       ліцензування
       програми.

    -v--version
       Показати
       інформацію
       про версію

Параметри

    програми
    файл...
       Файли        зі
       скриптами,
       які        слід
       запустити.

Використання

    Команда         kross
    файл
    запускає
    скрипт           у
    файлі    файл
    після
    завантаження
    додатка
    інтерпретатора
    для
    скриптової
    мови       (його
    назва
    визначається
    за суфіксом
    назви
    файла).

    Для           того,
    щоб        можна
    було
    виконувати
    скрипти
    мовами,
    відмінними
    від KDE  Javascript,  слід
    встановити
    пакунок kdebindings.

Прочитайте

    також
    kdeoptions(7),  qtoptions(7), python(1), ruby(1), kjs(1), java(1),
    falcon(1)

    Докладніші
    відомості і
    підручники
    можна
    знайти        за
    адресою
    http://kross.dipe.org/solution.html.

Вади

    У    програми,
    ймовірно,
    багато    вад.
    Скористайтеся
    адресою     bugs.kde.org:
    http://bugs.kde.org                для
    повідомлень
    про них.

AUTHOR

    Sebastian Sauer <mail@dipe.org>.

22 &#1078;&#1086;&#1074;&#1090;&#1085;&#1103; 2008 &#1088;&#1086;&#1082K&ROSS(1)