Provided by: kde-l10n-uk_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

    plasmaengineexplorer    -    Надає
    безпосередній
    доступ        до
    рушіїв
    даних
    Плазми.

SYNOPSIS

    plasmaengineexplorer
              [--heightпікселі]
              [--width
              пікселі]
              [-xпікселі]
              [-yпікселі]
              [--engineназва]
              [--sourceназва]
              [--intervalчас у
              мс]

    plasmaengineexplorer
              [Загальні параметри KDE]
              [Загальні параметри Qt]

Опис

    plasmaengineexplorer         --         це
    графічний
    інструмент,
    який    надає
    розробникам
    можливість
    перевірити
    рушії
    Плазми    без
    написання
    аплету
    Плазми.

    Якщо               не
    буде надано
    жодних
    параметрів,
    програму
    буде
    запущено
    без
    обраного
    рушія
    даних.
    Потрібний
    рушій даних
    можна    буде
    обрати        зі
    спадного
    списку.

    Буде
    знайдено
    лише
    встановленні
    рушії
    даних.
    Можливо,
    вам           слід
    буде
    запустити
    kbuildsycoca4                   для
    пошуку
    щойно
    встановлених
    рушіїв
    даних.

Параметри

    --height пікселі
       Встановлює
       висоту
       вікна           у
       пікселях.

    --width пікселі
       Встановлює
       ширину
       вікна           у
       пікселях.

    -x пікселі
       Встановлює
       x
       (горизонтальну)
       координату
       верхнього
       лівого
       кута
       вікна,           у
       пікселях.

    -y пікселі
       Встановлює
       y
       (вертикальну)
       координату
       верхнього
       лівого
       кута
       вікна,           у
       пікселях.

    --engine назва
       Запустити
       plasmaengineexplorer                   з
       вказаним
       рушієм
       даних.
       назва    --   це
       внутрішня
       назва
       рушія
       даних,
       визначена
       ключем X-KDE-PluginInfo-Name
       у файлі desktop.

    --source назва
       Коректний
       лише               у
       сполученні
       з                        --engine.
       Надсилає
       специфічний
       запит        на
       дані               з
       рушія
       даних
       після
       запуску
       plasmaengineexplorer.

    --interval час
       Встановлює
       типовий
       інтервал
       оновлення
       для
       запитаних
       даних           у
       значення
       час                  у
       мілісекундах.
       Якщо           не
       вказано,
       дані
       оновлюватимуться
       на    вимогу
       (для
       деяких        з
       джерел
       даних,       це
       траплятиметься
       за
       наявності
       нових
       даних).

       Якщо    буде
       вказано
       параметр
       --source,   це    буде
       інтервал,
       який    буде
       використано
       для
       надсилання
       запитів до
       джерела
       даних.

Прочитайте

    також
    Докладнішу
    документацію
    користувача
    можна
    знайти        за
    адресою     help:/plasma
    (ви       можете
    або    ввести
    цю адресу URL у
    рядок
    адреси          Konqueror,
    або
    виконати
    команду      khelpcenter
    help:/plasma).

Приклади

    Завантажити
    рушій даних
    про              час,
    показати
    локальний
    час                      і
    оновлювати
    його    кожну
    секунду:

       plasmaengineexplorer --engine time --source Local --interval
       1000

Автори

    Автором plasmaengineexplorer
    &#1108; Aaron Seigo <aseigo@kde.org>.

&#1027&&#1089;&&#1110;&&#1095;&&#1085;&&#1103;;&20088&#&1088;&#&10P8L6A;S&M#A&1E0N8G2I;N&E#EX&0P9L1R(1)&#1077;&#1088;&#1077;&#1076;&#1086;&#1074;&#1080;&#1097;&#1077; KDE