Provided by: kde-l10n-uk_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

    pruneemptydirs  -  Виявляє
    нечинні
    каталоги
    вихідних
    кодів               у
    дереві CVS

SYNOPSIS

    pruneemptydirs [-f]

Опис

    Команда    pruneemptydirs
    використовується
    для
    очищення
    локального
    дерева   CVS.   За
    її
    допомогою
    можна
    виявити
    каталоги,    у
    яких
    містяться
    застарілі
    елементи,
    які           було
    вилучено з CVS.
    Такі
    нечинні
    каталоги
    часто
    спричиняють
    помилки під
    час
    компіляції.
    Програма
    перевіряє
    наявність
    таких
    каталогів у
    поточному
    каталозі та
    всіх        його
    підкаталогах.

    Зауважте,
    що               сама
    програма
    нічого        не
    вилучає,          --
    вона просто
    виводить
    інструкції
    з вилучення
    у        вигляді
    відповідних
    команд.       Ви
    можете
    скопіювати
    і    виконати
    ці    команди,
    або
    використати
    їх                      за
    допомогою  eval
    у скрипті.

    Цей
    інструмент
    працюватиме
    краще,    якщо
    каталог
    вихідних
    кодів
    відрізняється
    від
    каталогу
    збирання,
    оскільки    в
    такому разі
    команда    не
    виводитиме
    каталогів,
    у                  яких
    містяться
    застарілі
    виконувані
    файли.

    Цей
    інструмент
    є    частиною
    набору    для
    розробки
    програмного
    забезпечення
    KDE.

Параметри

    -f   Виконує
       дії                  з
       вилучення
       замість
       простого
       виведення
       відповідних
       команд.
       Будьте
       обережні з
       використанням
       цього
       параметра.

Автори

    Автором    pruneemptydirs
    &#1108; David Faure <faure@kde.org>

    &#1062;&#1102; &#1089;&#1090;&#1086;&#1088;&#1110;&#1085;&#1082;&#1091;
    &#1076;&#1086;&#1074;&#1110;&#1076;&#1085;&#1080;&#1082;&#1072;
    &#1073;&#1091;&#1083;&#1086;
    &#1087;&#1110;&#1076;&#1075;&#1086;&#1090;&#1086;&#1074;&#1083;&#1077;&#1085;&#1086;
    Ben Burton<bab@debian.org>

AUTHOR

    Ben Burton.

8 &#1082;&#1074;&#1110;&#1090;&#1085;&#1103; 2003 &#1088;&#10PRU&NEEMPTY&DIRS(1)