Provided by: kde-l10n-uk_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

    qtdoc - Відкриває
    сторінку
    довідки Qt у Konqueror

SYNOPSIS

    qtdoc
       [назва_класу]

Опис

    qtdoc  відкриває
    сторінку
    довідки  Qt™  у
    Konqueror.                 Якщо
    задано
    назву_класу,
    буде
    відкрито
    сторінку
    довідки для
    цього
    класу.              У
    іншому
    випадку
    буде
    відкрито
    основну
    сторінку
    довідки      Qt™.
    Аргумент
    назва_класу
    слід
    вказувати з
    врахуванням
    регістру.

    Цей
    інструмент
    є    частиною
    набору
    інструментів
    для
    розробки
    програм KDE

Середовище

    QTDIR Каталог,    у
       якому
       встановлено
       Qt™.   Основна
       сторінка
       довідки   Qt™
       має
       знаходитися
       у каталозі
       $QTDIR/doc/html/.

Приклади

    Щоб           було
    показано
    довідку
    щодо    класу
    QString виконайте
    команду:

       qtdoc QString

Прочитайте

    також
    kdedoc(1), assistant(1)

Автори

    Цю сторінку
    довідника
    було
    підготовлено
    Ben Burton<bab@debian.org>

AUTHOR

    Ben Burton.

8 &#1082;&#1074;&#1110;&#1090;&#1085;&#1103; 2003 &#1088;&#1086;&#1082Q&TDOC(1)