Provided by: kde-l10n-uk_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

    xml2pot    -    Створює
    файл
    шаблона    PO   з
    файла XML DocBook.

SYNOPSIS

    xml2pot
        [початковий-XML]

Опис

    xml2pot            --            це
    інструмент
    командного
    рядка,    який
    створює
    шаблон
    файла
    повідомлень
    з   файла   XML    DocBook
    початковий-XML.
    Цей    шаблон
    файла
    виводиться
    до
    стандартного
    виводу.

    Отриманий
    шаблон
    файла можна
    використати
    для
    створення
    файлів
    повідомлень
    gettext     (файлів     PO)
    для
    багатьох
    мов.                  Ці
    файли можна
    використовувати
    разом     з     po2xml(1)
    для
    перекладу
    початкового
    файла  XML цими
    мовами.

    Цей
    інструмент
    є    частиною
    набору    для
    розробки
    програмного
    забезпечення
    KDE.

Прочитайте

    також
    po2xml(1), split2po(1), swappo(1), transxx(1)

Автори

    Автором
    інструментів
    XML PO &#1108; Stephan Kulow <coolo@kde.org>

    &#1062;&#1102; &#1089;&#1090;&#1086;&#1088;&#1110;&#1085;&#1082;&#1091;
    &#1076;&#1086;&#1074;&#1110;&#1076;&#1085;&#1080;&#1082;&#1072;
    &#1073;&#1091;&#1083;&#1086;
    &#1087;&#1110;&#1076;&#1075;&#1086;&#1090;&#1086;&#1074;&#1083;&#1077;&#1085;&#1086;
    Ben Burton<bab@debian.org>

AUTHOR

    Ben Burton.

7 &#1082;&#1074;&#1110;&#1090;&#1085;&#1103; 2003 &#1088;&#1086;&#10XML&2POT(1)