Provided by: hex-a-hop_0.0.20070315-8_i386 bug

ИМЕ

    hex-а-hop - логическа игра върху шестоъгълни плочки

ОПИСАНИЕ

    Хекс-а-хоп е логическа игра върху шестоъгълни плочки. Няма ограничения
    във времето и действието не изисква реакции в реално време.

    Целта на играта е да се унищожат всички зелени шестоъгълни плочки във
    всяко от стоте нива. С напредването на играта се включват нови видове
    плочки и преминаването става все по-трудно и интересно.

УПОТРЕБА

    Човечето се движи с клавишите Q, W, E, A, S и D или с цифровата
    клавиатура. Придвижването е възможно и чрез щракане на мишката върху
    съседна плочка.

    Клавишите U, Backspace и десният бутон на мишката връщат назад. Esc и
    средният  бутон  на  мишката показват меню, от което можете да
    рестартирате, в случай, че се заклещите.

    Целта на играта е да счупите всички зелени плочки. Това става основно
    чрез скачане върху тях. Плочките се пропукват когато сте отгоре им и се
    чупят едва след като отскочите. Пазете се да не се заклещите!

    По време на играта ще получавате допълнителни указания. Използвайте
    стрелките  за да разлиствате страниците с помощна информация. С
    напредването и въвеждането на нови видове плочки ще се появяват и нови
    страници с указания.

    На картата можете да изберете кое ниво да играете. Сребърните нива са
    вече преминати. Черните - още.

    Няма ограничения във времето.

ВЖ. ОЩЕ

    Можете да прочетете повече за играта на страницата  в Интернет:
    http://www.aceinternet.co.uk/~mokona/

    Във версията за Дебиан, данните за играта се съхраняват в директорията
    $HOME/.hex-a-hop/. Ако променливата $HOME няма стойност се използва
    /tmp/.

АВТОР

    Тази игра е написана от Tom Beaumont и се разпространява съгласно
    условията на общия публичен лиценз на фондацията ГНУ, версия 2 или
    по-късна.

                                 Хекс-а-хоп(6)