Provided by: kde-l10n-ca_4.4.2-0ubuntu6_all bug

NAME

    cheatmake - enganya a make per a que no reconstrueixi certs fitxers.

SYNOPSIS

    cheatmake [hidechangefitxer] [show] [whyfitxer]

DESCRIPCIó

    L’ordre cheatmake s’usa per estalviar temps durant les recompilacions.
    Podeu enganyar a «make» per a que passi per alt els fitxers amb
    modificacions que no tinguin importància com per exemple quan afegiu
    comentaris al codi actual.

    Aquesta utilitat forma part del joc per a desenvolupar programari del
    KDE.

OPCIONS

    hidechange fitxer
       Ocult el fet de que el fitxer ha canviat establint la marca de
       temps en un moment anterior. Empreu-ho amb cura!

    show  Llista quins fitxers necessitarà reconstruir make.

    why fitxer
       Explica la raó per la qual «make» necessita reconstruir un
       determinat fitxer.

ENTORN

    Hauria de configurar-se una de las següents variables (però no ambdues)
    si el directori font és diferent del que realitzareu la compilació. Si
    el directori de compilació és un subdirectori dintre del codi font,
    haureu d’usar la variable OBJ_SUBDIR.

    OBJ_SUBJDIR
       Indica que el directori de compilació està en un subdirectori a
       dins del codi font. Per exemple, si el directori del codi font
       és kdesdk i el de compilació kdesdk/obj-i386-linux, aleshores
       OBJ_SUBDIR haurà d’estar establerta a obj-i386-linux.

    OBJ_REPLACEMENT
       Per a transformar el directori del codi font en el de compilació
       s’empra una expressió de sed. Per exemple, si el directori de
       les fonts és kdesdk/obj-i386-linux, aleshores OBJ_REPLACEMENT
       hauria d’estar establert a s#kdesdk#kdesdk-obj#.

VEURE TAMBé

    make(1)

AUTORS

    cheatmake ha estat escrit per en Faure, David <faure@kde.org>. Aquesta
    pàgina  del  manual  ha  estat  preparada  per  en Burton, Ben
    <bab@debian.org> per al sistema Debian GNU/Linux® (però pot ser emprada
    per d’altres).

               8 de març del 2003         CHEATMAKE(1)