Provided by: kde-l10n-ca_4.4.2-0ubuntu6_all bug

NAME

    demangle - Descodifica nom de símbols C++

SYNOPSIS

    demangle

DESCRIPCIó

    demangle llegeix una llista de símbols C++ a través de l’entrada
    estàndard i els converteix a un format humanament llegible a través de
    l’eixida estàndard.

    Aquesta utilitat forma part del joc per a desenvolupar programari del
    KDE.

EXEMPLE

    Crea un fitxer anomenat noms que conté els següents noms de símbol:

    _ZNK6Object10metaObjectEv
    _ZN8QPtrListI5ArrowE5clearEv
    _ZTC4Kolf0_11KMainWindow

    Una vegada descodificats aquests los símbols:

       exemple$  demangle  <  noms  Object::metaObject()  const
       QPtrList<Arrow>::clear()    construction   vtable   for
       KMainWindow-in-Kolf

VEURE TAMBé

    kminspector(1) kmtrace(1) match(1)

AUTHOR

    Burton, Ben.

               7 d’abril del 2003          DEMANGLE(1)