Provided by: kde-l10n-ca_4.4.2-0ubuntu6_all bug

NAME

    kde4-config - Imprimeix les rutes de la instal·lació del KDE

SYNOPSIS

    kde4-config [--expandvars] [--prefix] [--exec-prefix] [--libsuffix]
          [--localprefix] [--version] [--types] [--path type]
          [--userpath type] [--install type]

DESCRIPCIó

    kde4-config és un programa de línia d’ordres emprat per a rebre
    informació quant a la instal·lació del KDE o les rutes d’ús.

    Aquest programa s’usa per a determinar els diversos aspectes de a on
    resideix instal·lat el KDE sobre el vostre sistema.

OPCIONS

    --expandvars
       expandeix ${prefix} i ${exec_prefix} en la sortida

    --prefix
       Les biblioteques KDE han estat compilades sobre prefix

    --exec-prefix
       Les biblioteques KDE han estat compilades sobre exec_prefix

    --libsuffix
       La ruta de les biblioteques es troben al sufix

    --localprefix
       Prefix en $HOME usat per a escriure fitxers

    --version
       Les biblioteques KDE han estat compilades en la versió

    --types
       Imprimeix a pantalla una llista de tots els recursos KDE
       disponibles

    --path type
       Cerca la ruta per al type especificat

    --userpath type
       Rutes d’usuari per als tipus: desktop|autostart|trash|document

    --install type
       Prefix a on instal·lar els fitxers de recurs

EXEMPLES

    Imprimir el directori arrel de la instal·lació del KDE:

    % kde4-config --prefix

    Imprimir una llista de tots els tipus recursos:

    % kde4-config --types

    Imprimir la ruta del paper pintat que teniu instal·lat:

    % kde4-config --path wallpaper

VEURE TAMBé

    kdeoptions(7)

ERRORS

    No se’n coneixen.

AUTHOR

    Kulow, Stephan <coolo@kde.org>.