Provided by: kde-l10n-ca_4.4.2-0ubuntu6_all bug

NAME

    kdesu - Executa un programa amb privilegis elevats.

SYNOPSIS

    kdesu [-c] [-d] [-f fitxer] [-i nom icona] [-n] [-p prioritat] [-r]
       [-s] [-t] [-u usuari] [--nonewdcop] [ordre [arg1] [arg2] [...]]

    kdesu [Opcions genèriques del KDE] [Opcions genèriques de Qt]

DESCRIPCIó

    KDE su és una interfície gràfica per a l’entorn d’escriptori K per a
    l’ordre su de UNIX®. Aquesta us permetrà executar un programa com a un
    usuari diferent indicant la contrasenya per aquest usuari. KDE su és un
    programa sense privilegis; aquest empra el sistema de su.

    KDE su disposa d’una característica addicional: Aquest pot recordar les
    contrasenyes. Si esteu emprant aquesta característica, tan sols us
    caldrà introduir la contrasenya una vegada per a cada ordre.

    Aquest programa està principalment dissenyat per a ser executat des de
    la línia d’ordres o des de fitxers .desktop.

OPCIONS

    -c programa
       Això especifica el programa a executar com a root. Aquest se li
       ha d’especificar com a un únic argument. De manera que, per
       exemple, si voleu executar un nou gestor de fitxers, haureu
       d’introduir a l’indicatiu: kdesu -c kfm -sw

    -d   Mostra informació de depuració.

    -f fitxer
       Aquesta opció permet un ús eficient de KDE su en els fitxers
       .desktop. Aquesta li indica a KDE su que examini el fitxer
       especificat per fitxer. Si aquest fitxer és d’escriptura per a
       l’usuari actual, KDE su executarà l’ordre com a dit l’usuari. Si
       no fos d’escriptura, l’ordre seria executada com a l’usuari
       usuari (per omissió el root).

       fitxer s’avalua de la següent manera: Si fitxer comença per /,
       es pren com a un nom de fitxer absolut. D’altra manera, es pren
       com al nom d’un fitxer de configuració global del KDE. Per
       exemple: Per a configurar el gestor d’accés K, kdm, podríeu
       emprar kdesu -c kdmconfig -f kdmrc

    -i nom icona
       Especifica la icona a usar en el diàleg de contrasenya. Podeu
       especificar el nom sense cap extensió.

    -n   No demana la contrasenya. Això deshabilita la caixa de selecció
       Conserva la contrasenya del diàleg de contrasenyes.

    -p prioritat
       Estableix el valor de la prioritat. La prioritat és un número
       arbitrari entre 0 i 100. El valor per omissió és 50.

    -r   Usa planificació en temps real.

    -s   Atura el dimoni kdesu. Aquest és el dimoni que manté el cau de
       contrasenyes validades, tot en segon pla. Aquesta característica
       també  es  pot deshabilitar amb l’opció -n quan s’inicia
       l’execució de KDE su.

    -t   Habilita l’eixida de terminal. També deshabilita el requeriment
       de la contrasenya. És molt recomanable per a propòsits de
       depuració, si desitgeu executar una aplicació en mode consola,
       en comptes d’aquest empreu el su estàndard.

    -u usuari
       L’ús més comú per a KDE su es executar una ordre com a
       superusuari, tot i que se li pot indicar un nom d’usuari i la
       contrasenya apropiada.

VEURE TAMBé

    su(1)

    Hi ha documentació d’usuari més detallada a help:/kdesu (podeu emprar
    aquest URL en el Konqueror, o executant khelpcenter help:/kdesu).

EXEMPLES

    Executeu kfmclient com a usuari jim, i es mostrarà la icona del
    Konqueror en el diàleg de contrasenya:

       kdesu -u jim -i konqueror kfmclient

AUTORS

    KDE su ha estat escrit per en Jansen, Geert <jansen@kde.org> i Iglio,
    Pietro <iglio@fub.it>.

AUTHOR

    Watts, Lauri.