Provided by: po4a_0.36.5-1_all bug

NOM

    po4a-normalize - normalitza un fitxer de documentació analitzant-lo amb
    po4a, i tornant-lo a escriure

SINOPSI

    po4a-normalize -f <fmt> <principal.doc>

DESCRIPCIÓ

    L’objectiu del projecte po4a (po per a tot) és facilitar la traducció
    (i sobretot el manteniment de les traduccions) utilitzant les eines de
    gettext en àrees on no eren d’esperar, com ara en la documentació.

    El guió "po4a-normalize" és una eina de depuració emprada per comprovar
    que po4a no canvia els documents quan no ha de fer-ho. Tan sols
    s’utilitza durant el desenvolupament de nous mòduls, o si dubta de la
    validesa de les eines.

    El document generat s’escriurà a po4a-normalize.output mentre que el
    fitxer po generat s’escriurà a po4a-normalize.po. No hi ha manera de
    canviar-ho ;)

OPCIONS

    -o, --option
      Extra option(s) to pass to the format plugin. Specify each option
      in the ’name=value’ format. See the documentation of each plugin
      for more information about the valid options and their meanings.

    -b, --blank
      Create an blank translated document. The generated translated
      document will be generated assuming all messages are translated by
      a space or new line.

      This is useful to check what parts of the document cannot be
      translated.

    -h, --help
      Mostra un breu missatge d’ajuda.

    --help-format
      Llista els formats de documentació reconeguts per po4a.

    -f, --format
      Tipus de format de la documentació que vol tractar. Utilitzi
      l’opció --help-format per veure el llistat de formats disponibles.

    -M, --master-charset
      Joc de caracters del fitxer que conté el document a traduir.

    -V, --version
      Mostra la versió dels guions i acaba.

CONSULTEU TAMBÉ

    po4a(7), po4a-updatepo(1), po4a-translate(1), po4a-gettextize(1).

AUTORS

    Denis Barbier <barbier@linuxfr.org>
    Martin Quinson (mquinson#debian.org)

TRADUCCIÓ

    Carme Cirera <menxu@hotmail.com>
    Jordi Vilalta <jvprat@gmail.com>

DRET DE CÒPIA I LLICÈNCIA

    Copyright 2002, 2003, 2004 per SPI, inc.

    Aquest programa és programari lliure; podeu redistribuir-lo i/o
    modificar-lo sota els termes de la GPL (consulteu el fitxer COPYING).