Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-1_all bug

JMÉNO

    ftpusers - seznam uživatelů, kteří se nesmí přihlásit pomocí FTP démona

POPIS

    Textový soubor ftpusers obsahuje seznam uživatelů, kteří se nesmí
    přihlásit do systému pomocí démona FTP serveru. Tento soubor se používá
    nejen pro administraci systému, ale i pro zvýšení bezpečnosti v
    prostředí TCP/IP sítí. Obvykle obsahuje seznam uživatelů, kteří nemají
    používat ftp nebo mají příliš mnoho oprávnění, aby jim bylo umožněno
    přihlásit se pomocí démona FTP serveru. Těmito uživateli jsou obvykle
    root, daemon, bin, uucp a news. Pokud váš démon FTP serveru nepoužívá
    soubor ftpusers, tak by mělo být v jeho dokumentaci uvedeno, jak
    zamezit některým uživatelům přístup. Washington University FTP server
    Daemon (wuftpd) a Professional FTP Daemon (proftpd) soubor ftpusers
    používají.

  Formát
    Formát souboru ftpusers je jednoduchý. Na každém řádku je jeden název
    účtu (nebo uživatelské jméno). Řádky začínající # jsou ignorovány.

SOUBORY

    /etc/ftpusers

DALŠÍ INFORMACE

    passwd(5), proftpd(8), wuftpd(8)

TIRÁŽ

    Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages. Popis projektu a
    informace    o    hlášení    chyb    najdete     na
    http://www.kernel.org/doc/man-pages/.