Provided by: gammu_1.26.1-2_i386 bug

JMÉNO

    gammurc - konfigurační soubor gammu(1)

SYNTAXE

    /etc/gammurc nebo ~/.gammurc

POPIS

    gammu(1) načítá konfiguraci z konfiguračního souboru. Jeho umístění je
    zjištěno přispuštění. Na Unixových sytémech se  nejdříve  zkouší
    ~/.gammurc a pokud to neexistuje, použije se /etc/gammurc.

    Na  Windows  uživatelská konfigurace je hledána jako profil/Data
    Aplikací/gammurc a poku není nelezen, použije Gammu aktuální adresář
    (./gammurc).

    Tento soubor používá syntaxi ini souborů, komentáře mohou být značeny
    buď ; nebo #. Sekce souboru jsou zapsány v hranatých závorkách jako
    [toto].Všechny hodnoty klíčů nerozlišují velikost písmen.

    Konfigurační soubor pro gammu může obsahovat několik sekcí - [gammu],
    [gammu1], [gammuN], ... Každá sekce definuje jedno připojení a ve
    výchozím režime gammu postupně zkouší všechny podle čísel. Můžete také
    zadat parametrem pro gammu(1), které číslo sekce ([gammu] je číslo 0)
    má použít a pak se použije jen tato sekce.

    Connection

       Protokol, který se použije pro komunikaci s telefonem.

       Pro telefony Nokia připojené kabelem budete chtít použít jedno z
       následujících:

       fbus - sériové připojení protokolem FBUS
       fbususb - FBUS přes USB kabel (experimentální, pro kabely Nokia
       na Linuxu včetně DKU-2)
       dlr3 - DLR-3 a kompatibilní kabely
       dku2 - DKU-2 a kompatibilní kabely
       dku5 - DKU-5 a kompatibilní kabely
       mbus - sériové připojení protokolem MBUS

       Pokud nepoužíváte originální kabel, možná budete potřebovat
       připojit -nodtr (například pro kabely používající ARK3116) nebo
       -nopower. Toto nastavení použijte jen v případě, že Gammu
       správně parametery nezjistí automaticky.

       Pro ostatní telefony připojené kabelem budete chtít použít jedno
       z následujících:

       at - obecné připojení používající AT příkazy

       Můžete volitelně zadat rychlost připojení, například at19200,
       ale toto není nutné pro USB kabely.

       Pro připojení pomocí IrDA použijte jednu z  následujících
       možností:

       irdaphonet - protokol Phonet používaný telefony Nokia
       irdaat - AT příkazy pro připojení k většině telefonů (toto není
       podporované na Linuxu).
       irdaobex - připojení protokolem OBEX (IrMC nebo přenos souborů),
       použitelné pro většinu telefonů.
       irdagnapbus - připojení k GNappletu běžícím na telefonech se
       Symbianem.

       Pro připojení pomocí Bluetooth použijte jednu z následujících
       možností:

       bluephonet - protokol Phonet používaný telefony Nokia
       blueat - AT příkazy pro připojení k většině telefonů.
       irdaobex - připojení protokolem OBEX (IrMC nebo přenos souborů),
       použitelné pro většinu telefonů.
       bluerfgnapbus - připojení k GNappletu běžícím na telefonech se
       Symbianem.

    Port   Zařízení kde je přístupný telefon nebo adresa telefonu, záleží
       na typu připojení.

       Pro kabely nebo emulovaný sériový port zadejte jméno zařízení
       (například /dev/ttyS0, /dev/ttyACM0, /dev/ircomm0, /dev/rfcomm0
       na Linuxu, /dev/cuad0 na FreeBSD nebo COM1: na Windows).
       Speciální výjjímkou jsou DKU-2 a DKU-5 kabely na Windows, kde je
       zařízení automaticky zjištěno z informací ovladače a tento
       parametr je ignorován.

       Při připojení přes Bluetooth musíte zadat Bluetooth adresu
       vašeho telefonu (na Linuxu můžete zjistit seznam zařízení v
       dosahu pomocí příkazu "hcitool scan"). Volitelně můžete Gammu
       přinutit používat jiný kanál zadáním jeho čísla za lomítko.

       Před použitím Gammu, by vaše zařízení mělo být spárováno s
       počítačem, nebo byste měli mít zapnuto automatické párování.

       Pro připojení přes IrDA se tento parametr vůbec nepoužije.

       Pokud vám IrDA na Linuxu nefunguje, možná potřebujete zapnout
       rozhraní a zapnout objevování zařízení (tyto příkazy musíte
       spouštět jako root):

         ip l s dev irda0 up
         sysctl net.irda.discovery=1

    Model  Nepoužívejte tento parametr, pokud to není opravdu nutné!
       Jediná situace, kdy může být dobré ho použít, je, když Gammu
       nezná váš telefon a špatně detekuje jeho vlastnosti.

       Speciální případ použití parametru Model je vynucení typu
       připojení přes OBEX namísto ponechání rozhodnutí na Gammu:

       obexfs - vynutí použití služby na procházení souborů (podpora
       přístupu k souborům)
       obexirmc - vynutí použití služby IrMC (kontakty, kalendář a
       poznámky)
       obexnone - nebube vybrána žádná služba, toto má jen omezené
       použití pro posílání souborů (příkaz sendfile)

    SynchronizeTime

       Určí, zda chcete nastavit čas v telefonu při připojení.

    StartInfo

       Tato volba umožní nastavit (při nastavení na "yes") zobrazení
       zprávy na displeji telefonu nebo rozsvítit jeho podsvícení při
       připojení. Telefon nebude během připojení vydávat žádné zvuky.
       Tato volba funguje jen s některými telefony Nokia.

    GammuCoding

       Vynutí použití zadaného kódování (například "1250"  vynutí
       CP-1250 nebo "utf8" pro UTF-8). Tato volba by obvykle neměla být
       potřeba, Gammu kódování zjištuje podle nastavených locales.

    GammuLoc

       Cesta k adresáři s lokalizačními soubory (adresář by měl
       obsahovat LANG/LC_MESSAGES/gammu.mo). Pokud je gammu správně
       instalované, mělo bypřeklady najít automaticky.

    LogFile

       Cesta k souboru, kde budou uloženy informace o komunikaci s
       telefonem.

    LogFormat

       Určuje co vše se bude logovat do souboru LogFile. Možné hodnoty
       jsou:

       nothing - žádné ladicí informace
       text - základní informace o přenosu v textové podobě
       textall - prodrobné informace o přenosu v textové podobě
       textalldate - prodrobné informace o přenosu v textové podobě, s
       časovou značkou
       errors - chyby v textovém formátu
       errorsdate - chyby v textovém formátu, s časovou značkou
       binary - obsah komunikace v binárním formátu

       Pro ladění použijte buď textalldate nebo textall, tím budou v
       logu obsaženy všechny informace potřebné  pro  diagnostiku
       problému.

    Features

       Vlastní parametry telefonu. Toto může být použito pro přepsání
       parametrů zadaných v common/gsmphones.c, které jsou chybné. Pro
       seznam hodnot se můžete podívat to include/gammu-info.h (všechny
       hodnot GSM_Feature bez prefixu F_). Prosím nahlašte správné
       hodnoty autorům Gammu.

    Use_Locking

       Na Posixových systémech můžete chtít použít zamykání zařízení
       pomocí UUCP zámků. Zapnutím této volby (nastavením na yes) bude
       Gammu dodržovat tyto zámky a vytvářet je při připojování. Na
       většině distribucí pro vytvoření zámku potřebujete dodatečná
       oprávnění (například být členem skupiny uucp).

       Tento parametr nemá na Windows žádný význam.

PŘÍKLAD

    Podrobnější příklady jsou dostupné v dokumentaci Gammu.

    Konfigurace Gammu pro telefon Nokia připojený kabelem DLR-3:

       [gammu]
       port = /dev/ttyACM0
       connection = dlr3

    Konfigurace Gammu pro telefon Sony-Ericsson (nebo jiný používající AT
    příkazy) připojený pomocí USB kabelu:

       [gammu]
       port = /dev/ttyACM0
       connection = at

    Konfigurace Gammu pro telefon Sony-Ericsson (nebo jiný používající AT
    příkazy) připojený pomocí Bluetooth:

       [gammu]
       port = B0:0B:00:00:FA:CE
       connection = blueat

    Nastavení Gammu pro telefon, ke kterému se musí připojovan na Bluetooth
    kanálu 42:

       [gammu]
       port = B0:0B:00:00:FA:CE/42
       connection = blueat

DALŠÍ INFORMACE

    gammu-smsd(1), gammu(1), gammurc(5)

AUTOR

    gammu-smsd  a  tuto  manuálovou  stránku  napsal  Michal  Čihař
    <michal@cihar.com>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2009 Michal Čihař a další autoři. Licence GPLv2: GNU GPL
    verze 2 <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html>
    Tento program je svobodný software; můžete jej šířit a modifikovat.
    Není poskytována ŽÁDNÁ ZÁRUKA, v rozsahu jaký je povolen zákonem.

HLÁŠENÍ CHYB

    Prosím hlašte chyby na <http://bugs.cihar.com>.