Provided by: passwd_4.1.4.2-1ubuntu2_i386 bug

JMÉNO

    passwd - seznam hesel uživatelů

POPIS

    Passwd je čitelný textový soubor, který obsahuje seznam uživatelů
    systému a hesel, která musejí použít pro přístup. Seznam hesel
    uživatelů by měl být s právy pro čtení pro každého, což v pořádku,
    protože jsou hesla zašifrována, ale  zápisová  práva  má  jenom
    superuživatel. Jestliže vytvoříte nový login, nechejte pole pro heslo
    prázdné a použijte passwd(1) pro doplnění.  Hvězdička nebo něco
    podobného v poli hesel značí, že tento uživatel se nemůže přihlásit
    přes login(1). Jestliže je váš kořenový adresář v /dev/ram, tak musíte
    uložit změněný soubor hesel do vašeho kořenového adresáře na disketě
    něž systém vypnete. Jestliže chcete vytvořit skupinu uživatelů, jejich
    GID musí být stejná a musí pro ni existovat záznam v souboru
    /etc/group, nebo skupina nebude existovat.

    Každý řádek tvoří jeden záznam, který má následující formát:

       login_name:passwd:UID:GID:user_name:directory:shell

    Popis jednotlivých polí:

       login_name
            přihlašovací jméno uživatele systému

       password zašifrované heslo uživatele

       UID    číselná identifikace uživatele (user ID)

       GID    číselná identifikace skupiny (group ID)

       user_name (volitelné) poznámka (často celé jméno uživatele)

       directory domovský adresář uživatele ($HOME)

       shell   program, který je spuštěn po úspěšném přihlášení
            (jestliže je prázdný, použije se /bin/sh).

SOUBORY

    /etc/passwd

DALŠÍ INFORMACE

    passwd(1), login(1), group(5)