Provided by: passwd_4.1.4.2-1ubuntu2_i386 bug

JMÉNO

    shadow - soubor se zašifrovanými hesly

POPIS

    shadow obsahuje informace o zašifrovaných heslech uživatelských účtů a
    volitelně může obsahovat informace o stárnutí hesel. Soubor obsahuje

      Přihlašovací jméno

      Zašifrované heslo

      Počet dnů od 1. ledna 1970, kdy bylo heslo naposledy změněno

      Počet dnů, po jejichž uplynutí může být heslo změněno

      Počet dnů, po jejichž uplynutí musí být heslo změněno

      Počet dnů před lhůtou, kdy je uživatel varován, že heslo vyprší

      Počet dnů, po jejichž uplynutí po propadnutí hesla je zablokován
      účet.

      Počet dnů od 1. ledna 1970, kdy byl účet zablokován

      Rezervované pole

    Pole hesla musí být vyplněno. Zašifrované heslo se skládá ze 13 až 24
    znaků z 64 prvkové množiny znaků (a až z, A až Z, 0 až 9, . a /).
    crypt(3) obsahuje detailní informace o tom, jak interpretovat tento
    řetězec.

    Datum poslední změny hesla je dáno počtem dní od 1. ledna 1970. Heslo
    nesmí býti znovu změněno dokud řádně neuplyne specifikovaný počet dní,
    a musí být změněno po uplynutí maximálního počtu dní. Pokud je
    minimální  počet  dnů platnosti hesla vyšší než maximální počet
    povolených dní, heslo nemůže být změněno uživatelem.

    Účet je považován za neaktivní a bude zablokován, jestliže heslo není
    změněno během určeného počtu dní po vypršení platnosti hesla. Účet bude
    také zablokován v určený den nezávisle na ostatních informacích o
    vypršení hesla.

    Tyto informace o heslu a době jeho platnosti mají prioritu před
    informacemi uloženými v souboru /etc/passwd.

    Tento soubor nesmí být čitelný řádnými uživateli, má-li být ochrana
    hesel účinná.

SOUBORY

    /etc/passwd - informace o uživatelských účtech
    /etc/shadow - zašifrovaná hesla uživatelů

DALŠÍ INFORMACE

    chage(1),  login(1),  passwd(1),  su(1),  sulogin(1M),  shadow(3),
    passwd(5), pwconv(8), pwunconv(8)

                                   SHADOW(5)