Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-1_all bug

JMÉNO

    atrun - spouští úlohy, které čekají ve frontě na pozdější provedení

POUŽITÍ

    atrun [-l prm_zt] [-d]

POPIS

    atrun spouští úlohy vložené do fronty programem at(1). Je to shellový
    skript obsahující vyvolání /usr/sbin/atd s volbou -s a je poskytnut pro
    zpětnou kompatibilitu se staršími systémy.

DALŠÍ INFORMACE

    at(1), atd(8).

AUTOR

    At byl z většiny napsán Thomasem Koenigem, ig25@rz.uni-karlsruhe.de.