Provided by: passwd_4.1.4.2-1ubuntu2_i386 bug

JMÉNO

    groupdel - Smaže skupinu

POUŽITÍ

    groupdel skupina

POPIS

    Příkaz groupdel upraví soubory se systémovými účty tak, že smaže všechy
    záznamy, které se odkazují na skupinu. Daná skupina musí existovat.

    Abyste zajistili, že na souborových systémech nezůstanou soubory
    vlastněné mazanou skupinou, musíte je sami vyhledat a příslušně
    opravit.

ZÁLUDNOSTI

    Nelze odstranit primární skupinu uživatele. Nejprve musíte odstranit
    uživatele a pak teprve danou skupinu.

SOUBORY

    /etc/group
       informace o skupinových účtech

    /etc/gshadow
       citlivé informace o skupinových účtech

NÁVRATOVÉ HODNOTY

    Příkaz groupdel může skončit s následujícími návratovými hodnotami:

    0   úspěch

    2   chybná syntaxe příkazu

    8   nelze odstranit primární skupinu uživatele

    10   nelze aktualizovat soubor group

VIZ TAKÉ

    chfn(1), chsh(1), passwd(1), gpasswd(8), groupadd(8), groupmod(8),
    useradd(8), userdel(8), usermod(8)