Provided by: passwd_4.1.4.2-1ubuntu2_i386 bug

JMÉNO

    groupmod - upraví skupinu

POUŽITÍ

    groupmod [-g gid [-o ]] [-n nov_jmno_skupiny] skupina

POPIS

    Příkaz groupmod upravuje soubory se systémovými účty tak, aby
    odpovídaly změnám zadaným na příkazové řádce.

VOLBY

    Příkaz groupmod akceptuje následující volby:

    -g gid Číselná hodnota skupinového ID. Tato hodnota musí být unikátní
       (s výjimkou volby -o. Hodnota musí být nezáporné celé číslo.
       Hodnoty mezi 0 a 999 jsou obvykle rezervovány pro systémové
       účty. U souborů, které měly skupinu nastavenu na staré GID, ji
       musíte přenastavit na nové GID ručně.

    -n nov_jmno_skupiny
       Jméno skupiny se změní ze skupina na nov_jmno_skupiny.

SOUBORY

    /etc/group
       informace o skupinových účtech

    /etc/gshadow
       citlivé informace o skupinových účtech

NÁVRATOVÉ HODNOTY

    Příkaz groupmod může skončit s následujícími návratovými hodnotami:

    0   úspěch

    2   chybná syntaxe příkazu

    3   chybný argument parametru

    4   zadaná skupina neexistuje

    6   zadaná skupina neexistuje

    9   skupina je již používána

    10   nelze aktualizovat soubor group

VIZ TAKÉ

    chfn(1), chsh(1), passwd(1), gpasswd(8), groupadd(8), groupdel(8),
    useradd(8), userdel(8), usermod(8).